Sylvain Goldberg

Geboren op 24 februari 1947, te Antwerpen in België. Op zijn 18e vervoegt hij zijn vader in diens Antwerpse diamantbedrijf, Orion Diamond Company. Sylvain’s vader hoort bij de allereerste ruwe diamanthandelaars die rechtstreeks in Liberia, Sierra Leone enz… op grote schaal actief waren. Een zeer dynamisch en alom gerespecteerd zakenman, vooral dankzij zijn innoverende aanpak en professionele know-how.

Sylvain begint in de afdeling boekhouding van de onderneming. Later onderneemt hij diverse reizen in Afrikaanse landen om er ruwe diamant aan te kopen. Hij blijkt snel zeer getalenteerd te zijn voor de aankoop van grote stenen. Een zeer belangrijke vaardigheid in de ruwe diamanthandel. Want als je beter dan een andere inkoper kan inschatten welk potentieel een ruwe diamant biedt, dan heb je een belangrijk voordeel op de concurrentie. Dit is bij Sylvain zeer duidelijk het geval. Weten wanneer je meer kan bieden dan een ander, of omgekeerd, best niet te veel biedt op een steen of een lot, is essentieel. Zeker als elke transactie meteen over grote sommen geld gaat, zoals het in de diamant business gangbaar is.

Plezier vinden in je werk leidt tot perfectie in dat werk.

Orion Diamond Company

Vanaf 1968 vertrouwt de vader van Sylvain hem eveneens het beheer van de familiale portefeuille aan onroerend goed toe. Tegelijk verwerft Sylvain nog meer autonomie en beslissingsbevoegdheid inzake de aankoop van ruwe diamant in Afrika.

Op dat ogenblik stelt Orion Diamond Company een dertigtal slijpers te werk, gespecialiseerd in grote stenen, in de regio Antwerpen en in de Kempen (waar een belangrijke traditie van het diamantslijpen bestaat).

Een bijzonder sterk punt van Sylvain is dat hij, met behulp van een loupe, de precieze afkomst van een diamant kan bepalen. Dit dankt hij aan zijn verregaande kennis van de kristallisatie. Zo kan Sylvain gewoonweg bepalen van welk land een steen afkomstig is.

Leg hem een ruwe diamant voor en hij vertelt u of die uit Zuid-Afrika, Angola, Rusland, Sierra Leone, Australië enz… komt. Vaak kan hij zelfs aangeven uit welke mijn. Steeds opnieuw een indrukwekkend moment.

Sygma Diamonds is een voorloper op verschillende vlakken.

In 1979 richt Sylvain Goldberg Sygma Diamonds op

In 1970 wordt Sylvain Goldberg een volwaardig lid van de Antwerpse Diamantbeurs. De oudste en belangrijkste diamanthandelsbeurs in Antwerpen. Bijna een decennium later, in 1979, richt hij een nieuwe vennootschap op, Sygma Diamonds. Dit doet hij samen met zijn zuster Gisèle Goldberg en zijn neef Marcel Knoll. Het verschil met Orion Diamond Company is dat deze onderneming zich volledig richt op de handel in geslepen diamant.

Nagenoeg onmiddellijk legt deze vennootschap zich toe op het slijpen van diamanten voor de Japanse markt. Deze markt heeft een erg specifieke vereiste, namelijk diamanten die een zeer intense helderheid vertonen. Op die manier is Sylvain een voorloper inzake hetgeen men ‘ideal make’ noemt. Op een gegeven moment stelde Sygma Diamonds in de Antwerpse regio wel 100 slijpers te werk, alle gespecialiseerd in deze ‘ideal make’.

Wat is de ‘ideal make’?

Een korte uitleg hierover, niet om u met technische details te vervelen, maar wel om een karaktertrek van de persoonlijkheid van Sylvain te illustreren aan de hand van zijn commerciële en strategische keuzes.

De ‘ideal make’ is een slijpmethode. Dit slijpen refereert niet naar de vorm van de diamant (rond, ovaal, peervorm enz…) maar naar de verhoudingen en symmetrie ervan. De schoonheid van een diamant hangt sterker af van de slijp dan van gelijk welke andere factor. Want het slijpen heeft drie belangrijke gevolgen op het uitzicht van een diamant: zijn helderheid (het resultaat van de reflectie van wit licht vanaf de oppervlakte en de binnenkant van een diamant), zijn ‘vuur’ (de verspreiding van het licht, gezien als uitbarstingen van kleur) en zijn schittering (uitbarstingen van licht en donker, wanneer een diamant, of de lichtbron, worden verplaatst). Een ‘ideal make’ diamant heeft dusdanige verhoudingen dat nagenoeg alle licht die de diamant binnendringt, weerkaatst wordt naar het oog van de kijker.

Een schijnbaar minieme wijziging in één van de cruciale parameters vermindert dit effect. Het is evenwel zo dat het bekomen van deze ‘ideal slijpvorm’ een opoffering eist op het vlak van het gewicht van de diamant. Wanneer een slijper de ‘ideal make’ beoogt, dan moet hij een deel van het gewicht van zijn steen prijsgeven. Met een meer traditionele slijpmethode zou het eindresultaat een hoger gewicht hebben.

Met andere woorden, om ‘ideal make’ stenen te bekomen, zeer geliefd door de Japanse klanten, moet de slijper aanvaarden ietwat potentieel gewicht van de diamant te verliezen. Dit streven naar perfectie, en vooral de bereidheid om offers te brengen om een superieur resultaat te bekomen, is een typische karaktertrek van Sylvain. Overloop de pagina over zijn ervaringen als karateka en u bekomt een inzicht hoe dit zowel in het beroepsleven als in het privé leven van Sylvain Goldberg een voorname rol speelt.

Perfectie bereik je, niet wanneer er ergens niets meer aan toe te voegen is, maar als je er niets meer van kan verwijderen.

Marketing doorheen Zuidoost Azië, ruwe diamant uit Afrika

Later wordt Sylvain Goldberg eveneens lid van de ‘Vrije Diamanthandel’ te Antwerpen.

Op dat moment is hij niet enkel een uitzonderlijk deskundige inzake ruwe diamanten en gebrand om het slijpproces tot in de minste details te beheersen, maar bovendien is hij er zich van bewust dat moderne marketing technieken hem een competitief voordeel bieden in de bloeiende economieën van Zuidoost Azië, zoals bijvoorbeeld Thailand en Vietnam alsook op de Noord Amerikaanse markt. De Verenigde Staten zijn tot op heden nog steeds de grootste markt ter wereld voor diamanten.

In 1994 schakelt hij nogmaals een versnelling hoger door een diamantbedrijf op te richten met als specifiek doel ruwe diamanten uit Angola te exporteren. Deze onderneming wordt snel de grootste uitvoerder van ruwe diamanten uit dat land. Het is belangrijk aan te stippen dat ze opgericht werd – en steeds uitgebaat – in nauwe samenspraak en samenwerking met de legitieme regering van dat land. Het belang hiervan wordt u in de volgende paragraaf duidelijk.

De eerste diamanten werden reeds in 1912 in Angola ontdekt. Dat land – een oud kolonie van Portugal – werd in 1975 onafhankelijk. Helaas heeft Angola hierna geen stabiliteit gekend en werd het land getekend door een aantal burgeroorlogen. Hierbij stonden, gedurende 17 jaar, 2 kampen tegenover elkaar: de UNITA en de MPLA. Tijdens deze burgeroorlogen verhandelden rebellengroepen ruwe diamanten om hun deelname aan het conflict te financieren. Als reactie op deze trafiek heeft de VN, in 1999, sancties opgelegd met tot doel een verbod op te leggen op de handel in oorlogsdiamanten, of bloeddiamanten, door de rebellen.

Het is om deze reden dat wij aandringen op het gegeven dat de commerciële relaties van Sylvain Goldberg steeds verliepen via de legitieme Angolese regering. Zijn bedrijf heeft niets, noch van ver, noch van dichtbij, te maken met het gewapende conflict of met de handel in bloeddiamant.

De zin voor perfectionnisme van Sylvain, gecombineerd met zijn commerciële flair, hebben van Sygma Diamonds een geprivilegieerd leverancier gemaakt van topjuweliers. Indien u al op een dag vol bewondering gekeken heeft naar grote diamanten in het uitstalraam van een chique juwelier op de Parijse Place Vendôme of op Rodeo Drive in Los Angeles, dan heeft u uw blik al laten rusten op stenen van Sygma Diamonds.

Sylvain Goldberg in de jaren der wijsheid

Vandaag is Sylvain echt een oude rot. Hij behoudt zijn neus voor zaken, alsook zijn goede fysieke conditie (lees hier meer over zijn bijzondere relatie tot sport). Maar, zoals voor meer zakenmensen op leeftijd het geval is, heeft hij een punt bereikt waarop hij vooral jongeren wil laten genieten van zijn kennis en ervaring.

Sylvain hoeft ten aanzien van niemand nog iets te bewijzen inzake business. Vandaar dat hij nu jongeren stimuleert voor te bouwen op zijn kennis, terwijl ze hun eigen pad uitstippelen in de wereld van het management en zakenleven. Doorheen zijn loopbaan heeft hij zijn participaties ver buiten de diamantbranche en immobiliën gediversifieerd. Tegelijk is hij ook nog steeds betrokken in verschillende liefdadigheidsorganisaties. Hij houdt een scherp oogje in het zeil in de vele ondernemingen waarin hij belangen heeft, maar geeft tegelijk steeds meer vrijheid en autonomie aan de jongere managers met wie hij omgaat.

Hierover ondervraagd, onthult hij ons het volgende:

“Mijn vader heeft mij enorm veel verantwoordelijkheid toegekend toen ik amper 18 was. Het zou aanmatigend van me zijn indien ik niet exact hetzelfde zou doen voor jongeren die mijn vertrouwen genieten, in wiens kunnen ik geloof.  Ik stel me op als hun mentor. Ik help ze hun eigen vaardigheden ontdekken en ontwikkelen. Ik stimuleer ze, daag ze uit steeds verder te reiken en inspireer hen.”

Iets zegt me dat het laatste hoofdstuk van de professionele biografie van Sylvain Goldberg nog geschreven moet worden. Maar alles wat we tot nu toe vernomen hebben is reeds onbetwistbaar bijzonder en uniek, vindt u niet?