Een Passie – Een Engagement

Vanaf zijn jonge leeftijd heeft Sylvain Goldberg altijd al zeer intensief aan sport gedaan. In het bijzonder heeft hij zich op karate toegelegd. Er zijn  allicht een aantal beelden die u spontaan associeert met die gevechtsport. Sta me toe de essentie van deze sport kort voor u te schetsen.

Karate is gebaseerd op slagtechnieken, het met behulp van natuurlijke wapens uit alle delen van het lichaam (vingers, open en gesloten handen, onderarmen, voeten, scheenbenen, ellebogen, knieën, hoofd, schouders …) aanvallen van de tegenstander te blokkeren of zelf tot de aanval over te gaan.

Karate behoort tot de harde vechtkunsten, maar het bevat meer dan alleen de fysieke toepassing van agressie. Hoewel er wedstrijden worden gehouden, gaat het bij karate niet om het winnen of verliezen, maar om de verbetering van het karakter van de beoefenaar. Karate is een krijgskunst die de beoefenaar ervan aanzet vreedzaam te zijn. Wanneer het gevecht onvermijdelijk is, zet het hem aan de tegenstander met één enkele klap uit te schakelen.

Een dergelijke prestatie vereist kracht, snelheid, concentratie en een erg hoge graad van zelfbeheersing. De fysieke aspecten zijn slechts een onderdeel van de oefening; ze vormen enkel het middel, niet het ultieme doel, noch de bestemming.

Focus & Controle

In de echte karate moeten het lichaam en de geest – de volledige mens – harmonieus ontwikkeld worden. De beoefenaar leert zijn bewegingen controleren. Maar wat nog belangrijker is: leren loslaten.

De karateka leert de technieken toepassen zonder hier steeds over na te denken, behoudt zijn focus zonder zich te moeten concentreren op de actie. In essentie herinnert het lichaam zich hoe het moet handelen en bewegen, terwijl de geest een manier van zijn memoriseert. Het is het vermogen van het individu zich volledig los te koppelen van het denken. Het aanvoelen van het eigen lichaam zonder enige spanning te ervaren. Deze harmonieuze eenheid tussen geest en lichaam is intens krachtig. Zelfs de grootste fysieke kracht en vaardigheid kan niet wedijveren met de innerlijke kracht van deze holistisch eenheid.

Het resultaat van de ware karate is dan ook een natuurlijke actie zonder inspanning. Zelfvertrouwen, nederigheid, openheid naar de wereld toe en een intense rust, dankzij deze perfecte eenheid van lichaam en geest.

Discipline

De brug tussen doelstellingen en verwezenlijkingen

De meeste mensen willen pijn vermijden, en discipline is meestal pijnlijk

Of het nu in de strijd is of op het werk, mijn zelfdiscipline is meedogenloos!

Vastberadenheid

Mijn kracht ligt vooral in mijn vasthoudendheid.

Vastberadenheid om de klus te klaren

Het moeilijkste is het besluit te nemen tot handelen over te gaan, daarna is het enkel vastberadenheid.

Fitness

Het lichaam beheersen en versterken, de geest verfijnen

Mens sana in corpore sano

Oefening en repetitie leiden tot begaafdheid in je spieren

Sylvain Goldberg is zwarte band karateka

In de krijgskunst vervullen de karategordels en hun kleuren een belangrijke functie in het onderscheiden van de vaardigheden van de beoefenaars. Het doel van deze graden is de beoefenaar, de andere leden van de dojo en de leraar enig idee te geven van het ontwikkelingsniveau van de beoefenaar. De graad is een weergave van het niveau dat bereikt is. Het verkrijgen van een graad gebeurt dus niet door het ‘behalen’ van een examen, is geen eenmalige prestatie, maar een bewijs, een erkenning van kunnen.
De toekenning van een hogere graad is daarmee een hele eer. Een stimulans om nog serieuzer te oefenen. Meestal gaat aan een graduering wel een test vooraf. Daarbij moeten de karateka laten zien dat hij ook onder de druk van een test zijn kunde en vaardigheid, interesse, doorzetting en conditie, alsook steeds de etiquette behoudt.

Een witte band karateka staat aan het begin van zijn opleiding. Hij moet nog veel leren. Vaak denken mensen dat de eerste zwarte band, de 1e dan, het einddoel van de training is. Dat is een misvatting, want deze graad geeft eigenlijk pas het begin van de Karate-do opleiding aan. Alleen de basistechniek wordt dan beheerst en het ‘do’-gevoel heeft zich misschien eventjes laten merken. Juist op dit punt aangekomen is het van belang door te gaan, omdat de beoefenaar nu rijp genoeg is om het Karate-do, ‘de weg van de karate’ werkelijk te begrijpen.

De tijd die er nodig is om zo’n zwarte band in karate te behalen hangt volledig af van de toewijding van de student en van de normen van de karateschool waarbij hij aangesloten is. Een volwassen karateka, die twee keer per week de lessen bijwoont op een regelmatige basis, mag hopen binnen een termijn van 5 jaar zijn zwarte band te behalen.

Zoals hierboven aangegeven is die zwarte band een signaal dat de beoefenaar klaar is om het volgende stuk van de weg af te leggen. Karate meesters hebben ongeveer 20 jaar continue vorming nodig om het niveau van de 5e dan te behalen. Elke volgende stap vereist vele jaren bijkomende studie en oefening. Een 6e dan vraagt om 6 jaar opleiding, een 7e om zeven extra jaren lering enz…. De rangen kunnen oplopen tot de 10e dan, hoewel dit zeer zelden voorkomt.

“Als beoefenaar van karate, besef ik het belang van opleiding, van een goede lichamelijke conditie, discipline en vasthoudendheid.”

Karate bij Maccabi Antwerpen

Sylvain Goldberg heeft het belangrijkste deel van zijn karate opleiding genoten bij Maccabi in Antwerpen. Daarna is hij tot voorzitter benoemd van de karate afdeling van deze sportvereniging. Zijn voorzitterschap van de karate afdeling heeft 12 jaar geduurd.

Tijdens die periode werd Sylvain, door het algemene bestuur van de club, gevraagd om het voorzitterschap van de volledige club op zich te nemen. Maccabi is namelijk een sportclub die in vele sporttakken actief is. Hij heeft deze taak, deze eer, op een vrijwillige en onbezoldigde basis, aanvaard en prima volbracht. Dit heeft hij gedurende 10 jaar gedaan.

De parallellen tussen het zakenleven en deze krijgskunst

Men moet niet al te ver zoeken om overeenkomsten te ontdekken tussen het zakendoen en de verschillende facetten van karate.

  1. Shotokan-karate-150x300Basis – Vertrekken we vanuit een goede basis: onze kennis, onze processen, onze relaties, onze doelstellingen enz?
  2. Kata – Zetten wij deze basis in structuren om die bijdragen tot onze vooruitgang? Die op geschikte wijze onze vaardigheden structuren, ons toelaten steeds nader tot onze doelen te komen, onze vooruitgang te checken en onze aanpak continu te verbeteren?
  3. Kumite – Zetten we structuren op die ons toelaten onze concurrenten te domineren, ons aangeven waar we op dienen te focussen, op welke manier we onze middelen best uitbaten, ons verder ontwikkelen en verbeteren om steeds efficiënter te worden?
  4. Kime – Begrijpen we op welke manier we onze middelen maximaal kunnen benutten? Beschikken we over troeven die we op een innovatieve manier kunnen combineren om meer resultaten in de wacht te slepen, een betere service af te leveren, meer voldoening te bekomen en een grotere groei te verkrijgen enz?
  5. Controle – Evalueren wij onze positie ten aanzien van de concurrentie correct? Analyseren en begrijpen we hun gedragingen? Kunnen wij strategieën ontwikkelen die het risico op kwetsuren minimaliseren? Zijn we bereid de onvermijdelijke risico’s te nemen om te winnen?

Toen ik mijn zwarte band behaalde, zei mijn meester het volgende tegen me: ‘Je leerperiode breekt nu aan.’ Hoe lang we ook in zaken actief zijn, we kunnen onszelf steeds verbeteren. Op voorwaarde dat we bereid zijn lessen te trekken uit het verleden en deze lering ook toe te passen.