Alpha en Omega diamonds geschiedenis – Deel 1 – De Beers

Het zou een aantal ingenieuze vondsten en reclame vereisen om de reputatie van diamant als intrinsiek waardevol en wenselijk te maken. Hierin speelt De Beers een belangrijke rol.