Gepolijste handel: groei voor België in juni

België zag in juni een toename van de gepolijste handel, zowel in import als export, en zette dit jaar een lichte opwaartse [...]