“Een diamant is even mysterieus als onze hersenen”

In het dagelijks leven neemt hij als neuroloog de werking van onze hersenen onder de loep. Maar in zijn vrije tijd breekt [...]