Taliban: verergering van repressie 2 jaar na machtsovername

Humanitaire crisis en ernstige schendingen van vrouwenrechten door de Taliban bedreigen miljoenen […]