Russisch diamantamendement opgenomen in House Defense Bill

Donderdag heeft het Huis van Afgevaardigden een amendement goedgekeurd dat erop gericht is Russische diamanten van de wereldmarkten te weren als onderdeel [...]