Donderdag heeft het Huis van Afgevaardigden een amendement goedgekeurd dat erop gericht is Russische diamanten van de wereldmarkten te weren als onderdeel van de National Defense Authorization Act (NDAA).

Het wetsvoorstel is nu in behandeling bij de Senaat, waar het naar verwachting zal worden aangenomen. De versie van de Senaat kan altijd nog veranderen, en het is niet duidelijk of het Russische diamantamendement – dat is opgesteld door Rep. Tom Malinowski (D-NJ) maar mede-ingediend door leden van beide partijen – deel zal gaan uitmaken van de uiteindelijke wet.

Volgens het amendement moet binnen 180 dagen na de aanneming van de wet een verslag worden ingediend waarin de doeltreffendheid van de sancties tegen Russische diamanten gedetailleerd wordt beschreven en dat het volgende omvat

– Een beoordeling over hoe de huidige sancties tegen de Russische diamantproducent Alrosa kunnen worden aangescherpt, met gebruikmaking van “mechanismen voor traceerbaarheid“.

– Een beoordeling van de wijze waarop specifieke landen de aan Alrosa opgelegde sancties uitvoeren, met bijzondere aandacht voor landen die Amerikaanse veiligheidsbijstand ontvangen.

– Een lijst van waar rijke Russische oligarchen, al dan niet gesanctioneerd, naartoe zijn geëmigreerd na de Russische invasie in Oekraïne.

In het amendement wordt gevraagd dat de betrokken ministeries – Buitenlandse Zaken, Financiën en Binnenlandse Veiligheid – met de belangrijkste “brancheorganisaties en leden, waaronder classificatielaboratoria, praten over zaken van technisch belang, waaronder traceerbaarheid en herkomst“.

In het amendement wordt er ook op aangedrongen dat de Verenigde Staten samenwerken met “andere deelnemers aan het Kimberleyproces, met inbegrip van partnerlanden die aan sancties onderworpen Russische oligarchen de mogelijkheid bieden hun rijkdom te beschermen, om een gecoördineerd beleid te ontwikkelen om ervoor te zorgen dat Russische ruwe diamanten, edele metalen of andere activa niet worden gebruikt om de sancties van de Verenigde Staten tegen Russische oligarchen te omzeilen“.

Ook werden de Verenigde Staten opgeroepen hun “inspraak en stem” in het Kimberley Proces (KP) te gebruiken om Rusland uit het certificeringssysteem te helpen zetten.

De Verenigde Staten en haar bondgenoten beginnen al enkele dagen te vermoeden dat het Kimberley Proces – dat een absolute consensus vereist – misschien niet de beste manier is om Russische diamanten aan banden te leggen.

In juni zei Malinowski dat de Verenigde Staten “moeten overwegen secundaire sancties op te leggen aan personen of entiteiten die belangrijke transacties faciliteren namens Russische gesanctioneerde personen, waaronder oligarchen“.

Hij merkte op dat, ondanks de sancties tegen de Russische diamantproducent Alrosa, diamantimporteurs uit het Midden-Oosten en Zuid-Azië nog steeds Russische ruwe diamanten van het bedrijf kopen.

Na ontvangst van ruwe diamanten worden ze vaak meerdere malen verhandeld en geslepen in deze derde landen en vervolgens doorverkocht als product van het derde land,” zei hij. “Dit gebrek aan traceerbaarheid in de sector heeft een handhavingsuitdaging gecreëerd die de diamanthandel zou kunnen veranderen in een kanaal voor het omzeilen van sancties van de VS, het VK en de EU.”

Zowel de Verenigde Staten als het Verenigd Koninkrijk hebben sancties ingesteld tegen Alrosa en Russische diamanten, hoewel zij momenteel de invoer ervan toestaan als zij elders zijn gesneden en geslepen. De Europese Unie heeft momenteel geen sancties tegen Alrosa of Russische diamanten.