De Noorse overheid stelde op 30 oktober met trots ons actieplan voor vrouwenrechten en gendergelijkheid in het buitenlands en ontwikkelingsbeleid voor. Dit plan uit Noorwegen is een baken van onze inzet om gendergelijkheid als een kernprioriteit in haar buitenlandse politiek te verankeren. Lees hier meer over di plan.

Noorwegen: Toewijding aan Gendergelijkheid

“Gendergelijkheid is niet alleen een fundamenteel mensenrecht, maar ook een katalysator voor economische groei. Het is onze overtuiging dat zonder de volledige en gelijke deelname van vrouwen en mannen, meisjes en jongens, de uitdagingen op het gebied van voedselzekerheid, conflictoplossing en klimaatverandering niet effectief kunnen worden aangepakt.”

Versterking van Seksuele en Reproductieve Rechten

“We zijn getuige van een zorgwekkende trend waarbij de rechten van vrouwen en meisjes om over hun eigen toekomst te beslissen, worden ingeperkt. Ze zet zich in voor de versterking van de internationale acceptatie van seksuele en reproductieve rechten. Dit omvat het waarborgen van toegang tot anticonceptie en veilige abortussen, en het verstrekken van seksuele voorlichting, zowel binnen als buiten schoolprogramma’s.”

Economische en Politieke Rechten

“Wij streven ernaar om iedereen, ongeacht geslacht, het recht en de kans te geven om over hun eigen lichaam en toekomst te beslissen. Dit houdt in dat we ons inzetten voor het recht op fatsoenlijk werk, vakbondslidmaatschap, gelijke rechten op erfenis en eigendom, en toegang tot financiële middelen en diensten.”

Toegang tot Onderwijs en Arbeidsmarkt

“Het waarborgen van toegang tot onderwijs dat leidt tot betaald werk, en het mogelijk maken voor vrouwen om de vaardigheden te verwerven die nodig zijn om een actieve rol in de samenleving te spelen, is een speerpunt van ons beleid.”

Vrouwen in Politieke Processen in Noorwegen

“Wij zetten ons in om een sterk normatief kader voor vrouwenrechten en gendergelijkheid te creëren, om zo de vertegenwoordiging en invloed van vrouwen in politieke processen te vergroten en de veiligheid van mensenrechtenverdedigers te verbeteren.”

Noorwegen’s Belofte: Een Toekomst van Autonomie en Gelijkheid voor Iedereen

“Ons actieplan is een verklaring van onze vastberadenheid om ervoor te zorgen dat alle mensen, ongeacht geslacht, het recht en de mogelijkheid hebben om over hun eigen lichaam en toekomst te beslissen, en om een leven vrij van geweld te leiden met gelijke economische en politieke rechten. Wij staan vooraan in de strijd voor vrouwenrechten en gendergelijkheid, zowel nationaal als internationaal, en werken samen met bekwame partners om een rechtvaardigere wereld te creëren.”

Vrouwenrechten in Noorwegen nu

In Noorwegen wordt de gendergelijkheid hoog gewaardeerd. Volgens de Global Gender Gap Index van 2021 staat Noorwegen op de derde plaats weredlwijd, wat wijst op een hoge mate van genderpariteit.

Noorwegen heeft ook een militaire elite-eenheid die alleen uit vrouwen bestaat, wat de inzet van het land voor gendergelijkheid in verschillende sectoren benadrukt . Dit toont aan dat Noorwegen niet alleen op papier, maar ook in de praktijk, streeft naar gelijke rechten en kansen voor vrouwen.