Het gegeven prijs diamant per karaat is nuttig om de prijzen van verschillende stenen te vergelijken. Dit is gewoonweg de prijs van een diamant, gedeeld door het gewicht ervan. Grotere stenen worden minder vaak ontgonnen. Meestal neemt de prijs van diamant per karaat toe met de grootte. Zo is de prijs van een enkele 2-karaatsteen veel hoger dan de totale prijs van twee 1-karaatstenen, vanwege die zeldzaamheid van grotere stenen.

De prijs van diamant per karaat is een complex geheel, omdat die prijs afhankelijk is van een resem factoren. Tenminste, dat is wat ze je vaak vertellen. En het klopt ook. Maar complex en helemaal ondoorzichtig hoeft het ook niet te zijn.

Prijs diamant per karaat – een eerste uitleg

Kortweg wordt de waarde van een diamant bepaald door zijn aantrekkelijkheid. In een poging een systeem dat vergelijkingen toelaat op te zetten voor de branche, heeft het GIA (Gemological Institute of America) een methodologie ontwikkeld op basis van de 4 C’s.

Die 4C’s staan voor Cut, Color, Clarity and Carat (slijp, kleur, zuiverheid en karaat). Zoals reeds aangegeven is het in werkelijkheid complexer een exacte waarde te bepalen voor een diamant. Een diamanthandelaar zal tientallen factoren beschouwen, maar de 4 C’s vormen een eerste aanzet tot standardisering die u, in enige mate, toelaat gelijkaardige stenen te vergelijken.

Die benadering op basis van de 4 C’s werd reeds in de jaren ’40 van vorige eeuw door de GIA opgesteld. Wat er nog miste was een tabel die aangeeft wat elke combinatie waard is. Die leegte werd opgevuld door Martin Rapaport toen hij een standaard prijslijst opstelde voor diamanten.

Prijs diamant per karaat – wat is de Rapaport lijst?

Deze prijzentabel voor diamanten, die men in de branche de ‘Rapaport Price List’, ‘The List’ of gewoonweg ‘Rapaport’ noemt, is een matrix die voor elkeen een benchmark vormt van de waarde van een diamant, op basis van de 4 C’s van de steen.

Aangezien zo’m matrix 2 dimensies telt en er 4 C’s zijn, bestaan er verschillende matrices, elk voor een eigen gewichtscategorie. Cut (slijp) wordt vaak beschouwd als erg belangrijk, maar maakt geen deel uit van de Rapaport tabellen. Diamanthandelaren houden er natuurlijk wel rekening mee, door de prijs uit de tabel te verlagen wanneer het slijpsel van een steen van mindere kwaliteit is.

Dit is een voorbeeld van de Rapaport lijst voor diamanten met een gewicht tussen 0 en 5 karaat (midden 2016)

prijs-diamant-per-karaat-rapaport-lijst

Elke kubus binnen deze matrix vertegenwoordigt een gewichtscategorie. In de linkerkolom ziet u de kleur van de diamant staan ( D t/m M) en in de bovenste rij de zuiverheid ervan (IF t/m I3). Om de waarde van en diamant te vinden, zoekt u naar de gewichtsklasse ervan en kiest u het vakje waar kleur en zuiverheid elkaar kruisen.

Noteer wel dat de resultaten in honderden dollar aangeduid staan. Als u in een vakje ’89’ ziet staan, dan betekent dit 8.900 USD. Ook zijn dit de prijzen per karaat!

Dit systeem heeft, afhankelijk van de manier waarop u er mee omgaat voor- en nadelen (lees verder).

Prijs diamant per karaat – de verborgen gevaren in de Rapaport lijst

Het probleem met deze prijslijst is niet wat er in staat, maar net wat er niet in opgenomen wordt. Sommigen vertrouwen te veel op deze matrix, zonder de begrenzingen ervan voldoende te begrijpen.

Beschouw de volgende 2 diamanten bijvoorbeeld, dewelke is volgens u waardevoller?

prijs-diamant-per-karaat-2-stenen

Beide diamanten hebben exact dezelfde certificering op basis van de GIA criteria. Het zijn allebei diamanten van 1 karaat, kleur G, excellent cut (uitstekend slijpsel) met vs2 zuiverheid.

Volgens de tabel hebben ze ook dezelfde waarde. Echter, de zwarte inclusie, pal naast het centrum van de tafel, in de rechter diamant… zorg er voor dat de steen links waardevoller is.

Helaas bent u niet de enige die de linkersteen liever dan de rechter zou schenken of krijgen. De steen links is ongeveer 17% duurder dan de steen rechts.

Dit voorbeeld illustreert duidelijk dat niet alle diamanten met dezelfde 4 C’s ook dezelfde prijs hebben. Dit verschil wordt veroorzaakt door iets wat niet in de Rapaport lijst voorkomt. Lees hier meer over eigenschappen van diamanten die niet opgenomen zijn in de standaard prijslijst.

Prijs diamant per karaat – slijpkwaliteit

Een ‘slechte’ slijpkwaliteit is zeer belangrijk. Waarom? Je koopt een diamant voor zijn glans en schittering, niet? Wanneer een diamant door een slechte slijp minder brilliant is, wat maakt dan de kleur of de grootte ervan eigenlijk nog uit?

Wanneer professionals het slijpniveau beschouwen, houden ze rekening met diepte en maat van de tafel (bovenkant), maar ook met polish en symmetrie. Het verschil tussen een slecht geslepen en uitstekend geslepen diamant kan tot 30% oplopen, wanneer alle andere factoren gelijk zijn.

Prijs diamant per karaat – fluorescentie

De fluorescentie van een diamant slaat op een blauwe schijn die sommige diamanten reflecteren onder UV licht. Aangezien dit beschouwd wordt als een defect, verlaagt medium tot sterke fluorescentie de waarde met 10-20%.

Prijs diamant per karaat – certificering / laboratorium

Het certificaat van een steen wordt soms als de 5e C beschouwd. Want alles wat u tot nu toe gelezen heeft over de prijs van een diamant per karaat klopt slechts indien de steen effectief de eigenschappen heeft die de verkoper aangeeft.

Wat is zo’n certificaat? 

Het laboratoriumrapport of het certificaat wordt opgesteld door een instelling die de verschillende eigenschappen van een diamant beschrijft. De 4 C’s, alsook de de lengte en breedte, van een steen bijvoorbeeld. Getrainde specialisten evalueren, onderzoeken en meten diamanten aan de hand van professioneel materiaal (zoals loupes en microscopen).

Er bestaan verschillende instellingen die diamantcertificaten uitbrengen en soms evalueren ze stenen verschillend van elkaar. Dit maakt het voor de amateur moeilijk de prijs van een diamant per karaat over certificaten van verschillende labo’s heen te vergelijken. Check dus dat het certificaat van de steen die men u toont opgesteld werd door een gereputeerd labo.

Zo zal de GIA een diamant niet exact op dezelfde manier evalueren als het IGI (International Gemological Institute) bijvoorbeeld. Maar, het is niet omdat een labo systematisch stenen 1 gradatie hoger klasseert dan een ander laboratorium, dat het niet ‘authentiek’ bezig is.

Neem bijvoorbeeld kleur als criterium. Het zal zeer regelmatig voorkomen dat een IGI certificaat een diamant de kleur H toekent, daar waar dezelfde kleur bij GIA gezien wordt als een kleur I (1 kleur geler).

Prijs diamant per karaat – diamantgradering is subjectief

Alle gradering van diamant is enigszins subjectief. In tegenstelling tot wat men zou kunnen denken is er geen centrale instelling die mathematisch vastlegt wat een kleur G is of wat de SI1 zuiverheid precies betekent.

Wanneer het ene laboratorium een welbepaalde kleur systematisch als G bestempelt, terwijl een ander labo dezelfde kleur steeds H noemt, is dit perfect aanvaardbaar. Zolang ze consistent zijn in de toepassing van hun eigen criteria.

Let wel, enkel consistentie van een labo is geen voldoende zekerheid van betrouwbaarheid. Een diamant kopen met een ‘zwak’ certificaat aan een hoge prijs is geen voorzichtige keuze, want het risico is groot dat u geen topwaar voor uw geld krijgt.

Prijs diamant per karaat – even kort over de verschillende labo’s

prijs-diamant-per-karaat-GIA

Het GIA (Gemological Institute of America) is een zeer gerespecteerd en gekend labo. Ze zijn heel erg consistent en u mag gerust vertrouwen stellen in een certificaat van het GIA.

Het IGI doet een beetje aan bandwerk: ze werken snel en ze zijn beduidend goedkoper dan het GIA (leuk voor de diamanthandelaar, maar u heeft er als koper niets aan). IGI stelt van zichzelf dat ze top-of-the-line zijn. Wij hebben hier de grootste twijfels over en ervaren dat hun graderingen veel lakser en minder consistent zijn dat die van bijvoorbeeld het GIA.

Het EGL (European Gemological Laboratory) overdrijft ons inziens sterk haar claims inzake kwaliteit. De consument denkt, wanneer hij een EGL gecertificeerde steen tegenkomt, dat hij een gouden zaak doet. In werkelijkheid lezen we en zien we dat het meestal gaat om een te hoog geprijsde diamant, van een lagere kwaliteit dan wat het certificaat aangeeft.

Het GSI (Gemological Science International) is een nieuwe speler op de markt. Ze bestaan slechts enkele jaren.  GSI geeft geen blijk van een zeer hoge consistentie in haar beoordeling van diamanten. Een tijdje geleden stuurde een Amerikaanse onderzoeker dezelfde 4 diamanten achter elkaar naar verschillende labo’s. Op het vlak van de kleur en zuiverheid (de 2 meest subjectieve criteria) kregen ze van het GSI zeer afwijkende resultaten terug.

Het GSI evalueerde sommige van deze stenen hoger dan het GIA, andere dan weer lager, wat aangeeft dat ze niet consistent bezig zijn.

Het AGS (American Gem Society) ziet zichzelf als het allereerste labo dat diamanten systematisch evalueerde en gradeerde. Lang voordat het GIA hun slijpgradaties enkele jaren geleden introduceerde, had AGS al een unieke schaal van 0 tot 9 hiervan (0 werd ‘ideal’ benoemd).  Algemeen stelt men vast dat AGS een halve graad hoger evalueert dan het GIA inzake kleur en zuiverheid. Dit maakt ook van hen een zeer betrouwbaar laboratorium en certificaat.

HRD (Hoge Raad voor Diamant) is een diamantgradering organisatie uit Europe (Antwerpen, België). In de V.S. worden ze door juweliers niet als een sterk alternatief beschouwd voor hun eigen labo’s, maar de HRD ziet zichzelf als een autoriteit op het gebied van het certificeren van diamanten.

De HRD certificaten zijn extreem consistent in hun evaluaties. Doorgaans graderen ze bijna 2 kleuren en/of zuiverheden hoger dan het GIA. Diamanten met een HRD certificaat zijn hierdoor in de regel beduidend duurder dan gelijkaardige diamanten met een GIA certificaat.

prijs-diamant-per-karaat-HRD

Prijs diamant per karaat – overgangsniveaus

Laat me u de volgende vraag stellen. Zou u liever een diamant van 1 karaat ( = 100 punten) kopen of een diamant van 99 punten die 1% goedkoper is? Opnieuw dezelfde vraag. Koopt u liever een steen van 2 karaat of een steen 1,99 karaat die 0,5% minder kost?

Als u bent zoals de meeste klanten, dan betaalt u, liever dan er net onder te zitten, extra om die diamant van net 1 of 2 karaat te kunnen kopen.

Met andere woorden, bovenop alle informatie die we u hierboven gaven, speelt ook nog het gegeven dat de prijs van diamant per karaat stapsgewijs evolueert. Niet lineair, maar eerder exponentieel, dit op basis van vraag en aanbod. Dit betekent concreet dat een diamant van 1 karaat veel duurder is dan 1% extra in vergelijking met een steen met dezelfde eigenschappen en een gewicht van 99 punten.

Zo zag ik onlangs een diamant met de volgende eigenschappen: D VS1 van 1,90 karaat, aan een prijs per karaat die 20% lager lag dan voor een diamant met dezelfde eigenschappen (D VS1) van 2 karaat. Aan de op dat ogenblik geldende marktprijs stelde dit een verschil van meer dan 10.000 USD in de eindprijs van deze diamant voor!

Mocht u zich nu de vraag stellen wat eenzelfde diamant van 1,95 karaat zou kosten, dan vertel ik u nu al dat die moeilijk te vinden zijn. Bij het slijpen van een ruwe diamant zal de eigenaar van de diamant liever ietwat beknibbelen op de kwaliteit van de slijpvorm om die laatste 5 puntjes gewicht te behouden, omdat hij liever eindigt met een geslepen diamant van 2 karaat, niet eentje die er net onder ligt. Het doel van de meeste diamantslijpers is niet de meest glanzende en schitterende diamant te bekomen, wel de meest waardevolle (zie evenwel voetnoot).

Prijs diamant per karaat – eindadvies

Een zwaardere diamant ziet er niet noodzakelijk groter uit! Hou er dus zeker rekening mee dat een iets lichtere diamant kiezen niet noodzakelijk betekent dat je diamant er kleiner uitziet.

Je weet ondertussen dat het zeer moeilijk is om als niet-kenner de waarde van een diamant perfect te evalueren. Betrouw daarom op een zaak of een diamantair met een zeer gevestigde reputatie. Nu je weet dat niet alle certificaten dezelfde betrouwbaarheid en/of waarde hebben, wees kieskeurig als je een Amerikaanse keten juwelierszaken binnenstapt die enkel gebruik maakt van bijvoorbeeld EGL certificaten.

En tenslotte dit, check zeker ook de vraagprijs en het uitzicht van een diamant die net iets minder weegt en dezelfde kleur en zuiverheid heeft als hetgeen je in gedachten had. Je zal vaak aangenaam verrast zijn dat je (bijna) hetzelfde effect kan bekomen in een juweel, tegen een significant lagere prijs.

prijs-diamant-per-karaat-ring

Voetnoot bij alle voorgaande beschouwingen rond ‘prijs diamant per karaat’

Hierboven heeft u gelezen dat ‘Het doel van de meeste diamantslijpers is niet de meest glanzende en schitterende diamant te bekomen, wel de meest waardevolle.’

Dat is niet echt mijn persoonlijke visie of keuze. Zelf heb ik me, lang geleden al, gespecialiseerd in de ‘ideal make’ slijpmethode. Deze methode wijkt af van het vorige principe op het vlak van de verhoudingen en de symmetrie van de diamant. Een ‘ideal make’ diamant heeft dergelijke proporties dat vrijwel al het licht dat op de diamant invalt, gereflecteerd wordt naar het oog van persoon die naar de diamant kijkt.

Elke, zelfs zeer kleine, aanpassing in de slijpparameters, reduceert het resultaat. Om deze ‘ideal make’ slijpt te behalen, moeten we net een beetje gewicht opofferen. Wij kiezen voor meer glans en schittering en niet voor meer gewicht. Omdat we op deze manier gewoonweg de allermooist mogelijk diamanten produceren.

Lees meer over mijn visie op deze pagina van de site.”

sylvain-headcut

 

“Streven naar perfectie is op verschillende vlakken in het leven mijn ultieme drijfveer.”

Sylvain Goldberg