Sylvain Goldberg Omega Diamonds: “Het sterkt mijn vertrouwen in het gerecht”

Omega Diamonds, zijn oprichters, financiële experts en verwante bedrijven gaan vrijuit. Want ook de rechter in het hof van beroep oordeelt dat de Belgische douanewetgeving – het reglementeren van de invoer van ruwe diamant door vergunningen – in strijd is met het Europees recht.

Afgewezen vordering douane tegen Omega Diamonds

Omega Diamonds leeft al 8 jaar onder een zwaard van Damocles. Vanwege een, nu afgewezen, vordering van de Belgische douane voor een bedrag van 4,6 miljard euro.

omega-diamonds-douaneDe Administratie Douane en Accijnzen heeft dus ook in beroep ongelijk gekregen in de zaak die aangespannen werd tegen Omega Diamonds en elf medebeklaagden. Want in eerste aanleg had Omega Diamonds al eerder gelijk gekregen van de rechtbank. Het hof bevestigt vandaag gewoonweg de uitspraak van de Antwerpse rechtbank van eerste aanleg van februari 2015.

De invoer van ruwe diamant wordt in België gereglementeerd door een stelsel van vergunningen, wat de handel dus bemoeilijkt. Het hof heeft nu geoordeeld dat die Belgische regelgeving in strijd is met het Europees recht, want dergelijke handelsbelemmerende maatregelen behoren tot de exclusieve bevoegdheid van de Europese Unie. De zaak van de douaneadministratie was bijgevolg gebaseerd op illegale Belgische regelgeving, waardoor de vervolging werd afgewezen”, zegt advocaat Raf Verstraeten, die voor Omega Diamonds optreedt. Volgens de advocaat gaat het om belangrijke “principiële uitspraak”.

Sylvain Goldberg Omega Diamonds: “De scheiding der machten belet gelukkig willekeur in ons land”

Europese wetten en richtlijnen

omega-diamonds-hof-van-beroepDe rechter stelt in zijn arrest dat de wetsbepalingen waarop de douane zich steunde om het bedrijf te vervolgen, in strijd zijn met de wetten en richtlijnen van Europa in verband het vrij verkeer van goederen. Volgens de rechter baseerde de douane zich op een oude Belgische wet die intussen door Europese regels is vervangen. Theoretisch riskeerde Omega Diamonds een boete tussen 2 en 63 miljard euro.

Het diamantbedrijf had in mei 2013 met de Antwerpse justitie al een minnelijke schikking afgesloten voor het fiscale luik van dezelfde feiten. Theoretisch had de douane zich ook kunnen aansluiten bij de schikking van het parket, maar de dienst verkoos dit niet te doen en apart naar de rechter te stappen. Nu heeft ze dus opnieuw bot gevangen, en eigenlijk was dat ook te verwachten.

Belang van douane in zaak tegen Omega Diamonds ?

omega-diamondsHet parket zelf lachte de hele procedure voor een schadevergoeding reeds langer weg. “Het nadeel dat de Belgische Staat heeft geleden door de douanefraude waar de douane Omega Diamonds van beticht, is nul. Op invoer van de ruwe diamant is geen invoerrecht, btw of accijns verschuldigd. Ik zie het belang van de douane niet“, zei openbaar aanklager Paul Hannes al op het proces in eerste aanleg.

Tot zover de nieuwste feiten in het kort.

Wordt vervolgd.

In afwachting hiervan kan u online alvast meer lezen over deze vrijspraak van Omega Diamonds in De Standaard, De Tijd en tal van andere media.

Sylvain Goldberg Omega Diamonds: niet enkel als ondernemer, maar vooral als Antwerpenaar en als mens raakt het me dat ook onze medewerkers hiermee definitief vrij van elke verdachtmaking verder kunnen werken en leven