Alpha en Omega van diamant in Antwerpen de voorbije 125 jaar in vogelvlucht

Gazet van Antwerpen bestaat 125 jaar en wijdt een bijlage aan de Antwerpse economie de voorbije 125 jaar. Natuurlijk kan ook de diamant hier niet ontbreken. Sylvain Goldberg haalt voor u de leukste stukken aan van deze artikels.

De geschiedenis van de krant loop bijna gelijk met die van het grootste diamantbedrijf ter wereld, De Beers, dat gesticht is in 1880. Omdat De Beers zorgde voor stipte leveringen, konden steeds meer diamantbewerkers aan de bak. Einde 19e eeuw kwamen er machinaal aangedreven slijpmolens, waardoor fabrieken met meer dan honderd slijpers ontstonden.

alpha-en-omega-diamant-antwerpen-gvaIn de wereldwijde crisis van de jaren ’30 gingen tal van zaken overkop, het voortbestaan van de sector hing aan een zijden draadje.

Na Wereldoorlog II herleefde de sector. Tussen 1950 en 1960 had je dertigduizend diamantbewerkers over heel Vlaanderen. Met sindsdien, net als in iedere branche, de nodige veranderingen en schommelingen die eigen zijn aan het zakenleven.

In 1973 stichtten de diamantbeurzen de Hoge Raad voor Diamant (HRD). Ze ontwierpen een certifikaat om objectief de eigenschappen van elke steen te bepalen en aan te geven. Ook Diamond Office, die de in- en uitvoer controleerde, kwam onder de HRD. Er kwam een PR dienst voor de hele sector.

Joodse aanwezigheid

De joodse aanwezigheid in de diamant is altijd opvallend geweest. Tot de tweede helft van de vorige eeuw beheersten ze de sector, maar intussen zijn ze overvleugeld door de Indiërs. De joodse aanwezigheid in de diamant had te maken met opeenvolgende vervolgingen. Ze verhandelden diamant omdat het een klein en waardevol product is, dat makkelijk mee te nemen is als je snel je woonplaats moet ontvluchten. In vele joodse gezinnen stonden de valiezen altijd klaar om te vertrekken, na de zoveelste vervolging. Die laatste vervolgingen dateren uit WO II. Door die vervolgingen waren joodse families verspeid geraakt over heel de wereld. Dat was een enorme troef, zeker met een internationaal product als diamant.

Sinds begin de jaren ’80 deden de Indiërs de sector explosief groeien door financiering van buitenaf aan te trekken en niet zelf in te staan voor het kapitaal. Vandaag telt Antwerpen ongeveer 1.700 bedrijven in de sector van de diamant. Het gaat overwegend om KMO’s.

sylvain-headcut

Sylvain Goldberg over het alpha en omega van diamant in Antwerpen de voorbije 125 jaar