Het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie en de Brexit hebben de manier waarop Britse diamantbedrijven handel drijven met belangrijke centra zoals Antwerpen, maar ook met markten over de hele wereld, veranderd. De impact strekt zich uit van de nieuwe procedures van het Kimberley-proces tot bijgewerkte regels voor de belasting op de toegevoegde waarde (BTW).

Deze veranderingen werden van kracht toen het Verenigd Koninkrijk op 31 december 2020 uit de EU-douane-unie en de interne markt stapte. Het Verenigd Koninkrijk heeft zich ongeveer elf maanden eerder, op 31 januari, afgescheiden van de EU, in een proces dat bekend staat als Brexit, en heeft enkele dagen voor het einde van die overgangsperiode een handelsovereenkomst met het blok gesloten. De overeenkomst regelt de wijze waarop de twee partijen na het uiteenvallen met elkaar handel zullen drijven.

Twee deskundigen – een van een modebeleidsgroep, de andere van de London Diamond Bourse (LDB) – verduidelijken welke onderdelen van de overeenkomst de industrie gelukkig moeten maken, en wat er redenen voor bezorgdheid zijn.

Handel in ruw

Het Verenigd Koninkrijk is op 1 januari 2021 als onafhankelijke deelnemer toegetreden tot het Kimberley-proces (KP), nadat het eerder lid was geworden door zijn status als EU-land. Als gevolg van de Brexit zal alle uitvoer van ruwe diamanten uit het Verenigd Koninkrijk naar de EU een KP-certificering van het Britse diamantkantoor nodig hebben. Dit was mogelijk dankzij een akkoord dat de partijen in november 2019 bereikten, zonder welk het Verenigd Koninkrijk niet in staat zou zijn geweest om ruw te exporteren.

Toch zal het “veel moeilijker zijn om ruw naar de EU te brengen dan voorheen“, aldus Alan Cohen, voorzitter van de LDB. “De Britse dealers in het Verenigd Koninkrijk zouden dezelfde procedure moeten doorlopen als elke andere dealer van buiten de EU,” aldus Alan Cohen, voorzitter van de LDB.

Dit is vooral relevant gezien het belang van Antwerpen voor de diamantindustrie en de nabijheid van het Verenigd Koninkrijk.

Tarieven

De EU stemde ermee in om “nul-tarief, nul-quota” handel met het Verenigd Koninkrijk toe te staan – een besluit dat door de Britse exporteurs en importeurs sterk werd toegejuicht.

De diamantsector van het land zal nu handel drijven met het vasteland op dezelfde manier als met niet-EU-landen zoals de VS, Israël en India, aldus Cohen. Het Verenigd Koninkrijk heft momenteel geen invoerrechten op diamanten die uit het buitenland komen, hoewel veel andere landen die wel hebben.

Er is echter verwarring ontstaan onder detailhandelaren vanwege een clausule waarin staat dat alleen goederen die “van oorsprong” uit de EU of het Verenigd Koninkrijk zijn, in aanmerking komen voor de tariefvrije behandeling. Als het Britse bedrijf materiaal van elders importeert en een eindproduct opnieuw exporteert, is het onduidelijk hoeveel verwerking er precies op Britse bodem moet hebben plaatsgevonden om de gunstige voorwaarden te laten gelden. Dit is niet opgelost, want meer dan 100 Britse detailhandelaren hebben vorige week een oproep gedaan aan overheidsfunctionarissen om de kwestie te bespreken, zo meldde de Financial Times.

Cohen verwacht dat dit geen invloed zal hebben op de diamanten, omdat er in het Verenigd Koninkrijk en de EU al een nultarief geldt.

Eén ding staat vast: de extra tijd die wordt besteed aan het berekenen van tarieven en het invullen van papierwerk zal bedrijven geld kosten.

BTW

De regering van het Verenigd Koninkrijk heeft haar concessie voor belastingvrij winkelen voor bezoekers van buiten de EU ingetrokken, met ingang van 1 januari 2021. Dit is een belangrijk knelpunt voor luxe retailers.

De intrekking van de BTW-exportregeling voor de detailhandel blijft een belangrijk punt van zorg voor de [mode]sector, die oprecht gelooft dat de beslissing de aantrekkelijkheid van de sector voor een internationaal publiek zal ondermijnen“, aldus Heather Lafferty, beleidsonderzoeker aan de Fashion Roundtable, een denktank voor de mode-industrie.

Sinds het Verenigd Koninkrijk de stap in september 2020 aankondigde, heeft Frankrijk zijn drempel voor internationale shoppers verlaagd om de btw terug te kunnen vorderen, terwijl Ierland zijn eigen regeling heeft uitgebreid tot het Verenigd Koninkrijk, “waardoor het Verenigd Koninkrijk het minst interessante land in Europa is voor internationale shoppers“, aldus Lafferty.

Positief is dat er op 1 januari een nieuwe regel in werking is getreden op grond waarvan bedrijven in het Verenigd Koninkrijk die goederen van waar ook ter wereld invoeren, de btw op hun driemaandelijkse btw-aangifte kunnen verantwoorden, in plaats van deze op het moment van binnenkomst te betalen en later terug te vorderen, aldus Sage Group, een leverancier van boekhoudkundige technologie. Dit helpt de cashflow van bedrijven, aangezien de betaling telt als een input en een output op dezelfde btw-aangifte. Dit programma, bekend als uitgestelde BTW, zal bedrijven die diamanten importeren na de Brexit helpen, aldus Cohen.