Afbeelding: Kimberleyproces – www.kpcivilsociety.org

Nu het in januari 2003 20 jaar geleden is dat het Kimberleyproces certificeringssysteem (KPCS) van start ging, is het belangrijk dat het internationale forum niet op de lauweren van zijn eerste successen gaat rusten, benadrukte de voorzitter van het WDC (World Diamond Council).

Als het Kimberleyproces (KP) niet de hervormingen goedkeurt die nodig zijn om ervoor te zorgen dat zijn certificering voor ruwe diamant relevant blijft in een veranderde wereld, zou natuurlijke diamant zijn relevantie kunnen verliezen bij de nieuwe generaties van sociaal bewuste diamantconsumenten, zei WDC-voorzitter Edward Asscher deze week in zijn toespraak tot de openingszitting van de plenaire vergadering van het KP in Gaborone, Botswana.

Het KPCS biedt vandaag onvolledige oplossingen, want de huidige definitie van ‘conflictdiamanten’ is niet doeltreffend om alle gevallen van systemisch geweld te voorkomen“, aldus de heer Asscher.

De plenaire vergadering van 2022 zal naar verwachting een nieuw ad hoc comité goedkeuren om toezicht te houden op de volgende herzienings- en hervormingscyclus van het Kimberleyproces, die om de vijf jaar plaatsvindt. De definitie van conflictdiamanten, werd sinds 2003 niet gewijzigd en geldt alleen voor ruwe diamanten die een burgeroorlog financieren, zal bovenaan de agenda staan.

In de vorige herzienings- en hervormingscyclus konden wij geen consensus bereiken over de vraag hoe schendingen van de mensenrechten kunnen worden opgenomen in de definitie van conflictdiamanten“, aldus de voorzitter van het WDC. “Maar in de afgelopen twee jaar is het belang van de mensenrechten formeel erkend door de plenaire vergadering van het KP.

Tijdens de vorige plenaire vergadering in november 2021 bekrachtigde het Kimberleyproces Kader 7. Dat legde de belangrijkste vereisten voor het verantwoord betrekken van ruwe diamanten in de aanvoerketen vast. Daarin wordt specifiek de bescherming van de mensenrechten genoemd.

Kader 7 was een belangrijke stap in de goede richting,” zei de heer Asscher. “Het viel ook in de pas met het herziene systeem van garanties van het WDC, dat in 2021 werd gelanceerd. Maar nu moeten we die cirkel sluiten, en dat betekent dat de definitie van conflictdiamanten eindelijk moet worden aangepast.

De zitting van de KP in 2022 vindt plaats in de schaduw van de oorlog in Oekraïne. “Zoals ik in het openbaar heb verklaard, valt een oorlog tussen twee soevereine staten duidelijk buiten het huidige mandaat van het KP, ongeacht wat ik of mijn collega’s persoonlijk vinden van de vreselijke gebeurtenissen in Europa. Dat is een feit, en we zouden een tragedie verergeren als we toestonden dat de oorlog in Europa schade toebrengt aan wat we in Afrika kunnen bereiken,” zei hij.

Voor de World Diamond Council is onze neutraliteit een onwrikbare regel,” vervolgde de WDC-voorzitter. “De bedrijfstak die wij vertegenwoordigen bestrijkt de hele wereld.

Hoewel we neutraal zijn, zijn we niet moreel onverschillig. We hebben duidelijke richtlijnen. Iedereen moet veilig kunnen werken, zonder angst voor geweld of onderdrukking. Alle gezagsgetrouwe leden van onze sector moeten toegang krijgen tot de distributieketen en een eerlijke waarde kunnen verdienen voor hun inspanningen en vernuft. Bovendien moeten de bevolking en de gemeenschappen van alle landen die het geluk hebben gezegend te zijn met natuurlijke diamantvoorraden, en de landen waar geslepen diamant wordt verwerkt, de volledige economische en sociale voordelen kunnen genieten die deze natuurlijke diamanten kunnen bieden,” aldus de heer Asscher.

De vertegenwoordiger van WDC is de enige kandidaat voor het volgende voorzitterschap van de belangrijke werkgroep van diamantdeskundigen voor de periode van 2023 tot 2026, nadat hij unaniem was goedgekeurd door de huidige leden van de werkgroep. De heer Asscher bedankte hen voor hun steun.

Tijdens deze KP-zitting zal het technisch deskundigenteam, dat de oprichting van een permanent KP-secretariaat coördineert, formeel een gastland voor het permanente KP-secretariaat aanbevelen uit een oorspronkelijke groep van vijf mogelijke kandidaten. Het deskundigenteam wordt ook voorgezeten door het WDC.

Het Kimberleyproces staat nog steeds voor grote uitdagingen. Een permanent en versterkt secretariaat moet bijdragen tot een positieve dynamiek binnen de organisatie en ervoor zorgen dat wij als KP deze uitdagingen aankunnen“, aldus de heer Asscher.

Met betrekking tot de Centraal-Afrikaanse Republiek herhaalde hij de steun van het WDC voor het beginsel dat het land op eerlijke wijze moet kunnen profiteren van de diamanten die op verantwoorde wijze worden gedolven in gebieden die onder regeringscontrole staan. Maar hij uitte zijn bezorgdheid over de aanwezigheid van rebellen in de subprefecturen van de Centraal-Afrikaanse Republiek (CAR) die als KP-conform worden beschouwd.

Sinds de plenaire vergadering van 2021 heeft het CAR Monitoring Team geen schriftelijk verslag ontvangen van het VN-deskundigenpanel over de politieke en veiligheidssituatie ter plaatse“, zei hij. “Om die redenen kunnen wij niet aanbevelen de verzoeken om goedkeuring van nieuwe subprefecturen die door de Centraal-Afrikaanse regering zijn ingediend, goed te keuren. Dat zal pas mogelijk zijn wanneer het pas benoemde deskundigenpanel zijn werk ter plaatse heeft afgerond en er een evaluatiemissie heeft plaatsgevonden, onder veilige omstandigheden voor alle deelnemers.