Volgens een rapport van management consultant Bain & Company kan de verkoop van sieraden die al in het bezit van iemand zijn geweest, de inkomsten van luxemerken en luxebedrijven in de komende tien jaar met 20% doen stijgen. Ook zou het hen helpen een breder publiek te bereiken.

Want de wederverkoop zal de bedrijven ook in staat stellen extra vraag naar nieuwe artikelen te genereren, aldus Bain in zijn rapport “A Vision of Sustainable Luxury“. Dit heeft het woensdag uitgebracht in samenwerking met duurzaamheidsspecialist Positive Luxury. Retailers zullen consumenten in staat stellen nieuwe artikels te kopen met vouchers die ze ontvangen in ruil voor hun gebruikte luxegoederen.

Voor het rapport heeft Bain een casestudy uitgevoerd van een fictief bedrijf genaamd LuxCo. Dat is in 2030 actief op het vlak van luxemerken. Het heeft gaandeweg stappen genomen in de richting van duurzaamheid, waaronder het aanbieden van tweedehands artikelen.

Tussen 2021 en 2030 zag LuxCo volgens de prognoses van Bain een wederverkoopgroei van 50%. Tegen 2030 is wederverkoop verantwoordelijk voor het verhogen van de winstmarge op een enkel product met 40%. De omzet per product stijgt met 65%, voegde Bain toe.

Meer adviezen voor luxemerken

In luxe is het duurzaamheidsdecennium aan de gang. Generatie Z, geboren tussen het midden van de jaren negentig en het begin van de jaren 2010, groeit uit tot een cohort volwassenen die merken met een positieve impact op het milieu en de samenleving zullen belonen. Zij zullen zich afkeren van merken die het tegenovergestelde doen. Veel oudere consumenten neigen geleidelijk aan dezelfde kant op. Ondertussen maken de wereldwijde schokken als gevolg van Covid-19 de toenemende druk op bedrijven en overheden om duurzamer te werk te gaan alsmaar groter.

Luxemerken voelen de verwachtingen stijgen. Hoewel velen krachtige intentieverklaringen uitgesproken hebben, met het doel om op het gebied van duurzaamheid een drijvende kracht achter verandering te worden, en geen late adopters. De komende 10 jaar zullen in het teken staan van het waarmaken van deze beloften. Maar executive teams staan voor een enorme uitdaging. Enerzijds om de acties te bepalen die nodig zijn om die langetermijndoelstelling van duurzame, winstgevende handel te realiseren. Tegelijkertijd om het bedrijf te positioneren voor het onmiddellijke herstel na de crisis.

Vijf strategische evoluties waren de sleutel tot de opkomst van de fictieve (maar zeer aannemelijke) kampioen in duurzaamheid. LuxCo herdefinieert het doel van zijn merk, koppelde groei los van volume, maakt zijn toeleveringsketen volledig transparant en traceerbaar, maximaliseert zijn milieu- en sociale engagementen, en creëery op doortastende wijze economische waarde door duurzaamheid.