Maandag heeft het State Gemological Centre of Ukraine een brief geschreven aan de voorzitter van het Kimberley Process (KP) met het verzoek conflictdiamanten zodanig te herdefiniëren dat Russische diamanten waarschijnlijk worden uitgesloten van de wereldhandel, als reactie op de voortdurende oorlog van dat land tegen Oekraïne.

In zijn brief aan de voorzitter van de certificering, Jacob Thamage uit Botswana, heeft Oekraïne de KP verzocht haar huidige definitie van conflictdiamanten te wijzigen en daarin ook diamanten op te nemen “waarbij geweld wordt gebruikt” bij het delven ervan, “zelfs indien zij geen banden hebben met rebellenbewegingen, maar er gewapende conflicten zijn die in strijd zijn met het internationaal humanitair recht, waarbij diamanten worden gedolven door het agressorland“.

Dit lijkt een verwijzing naar de twee belangrijkste Russische diamantmijnbedrijven – Alrosa en Grib – die beide geheel of gedeeltelijk in handen zijn van de Russische regering.

De nieuwe formulering zou de KP een reden geven om Rusland uit het certificeringsprogramma te schorsen, zegt Vladimir Tatarintsev, het contactpunt van de KP voor Oekraïne, en zou die diamanten grotendeels van de wereldmarkten verbannen.

Wij vragen u, als voorzitter van het Kimberleyproces, het hoofddoel van het Kimberleyproces – het bevorderen van vrede, veiligheid en duurzame ontwikkeling – te beschermen“, zo luidt de conclusie van de brief.

Momenteel is de definitie van het Kimberley-proces van conflictdiamanten beperkt tot diamanten die conflicten financieren die zijn aangewakkerd door rebellenbewegingen tegen een legitieme regering.

Hoewel er verschillende – onsuccesvolle – pogingen zijn gedaan om de huidige KP-definitie uit te breiden tot schendingen van de mensenrechten in verband met het delven van diamanten, zou de voorgestelde formulering een dramatische uitbreiding van het KP-handvest betekenen.

Net als anderen geeft Tatarintsev toe dat, aangezien voor veranderingen in het KP absolute consensus tussen de 82 deelnemende regeringen vereist is, hij “grote twijfels heeft of het KP de herdefinitie van de term ‘conflict’-diamanten zal kunnen doorvoeren. In ieder geval proberen we alles te doen wat in ons vermogen ligt om de druk op Rusland op te voeren.

In zijn brief vraagt hij ook om Rusland te verwijderen als hoofd van verschillende comités en werkorganen van de KP. Hij merkt op dat een administratief besluit van de KP bepaalt dat het voorzitterschap van verschillende organen moet worden opgeschort indien het land onder sancties van de Verenigde Naties valt, en dat de invasie van Rusland is veroordeeld door een resolutie in de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties.

Volgens berichten hebben vertegenwoordigers van de VS en de EU na de invasie vergaderingen van de KP “geboycot” die door Russische vertegenwoordigers werden geleid.

Tatarintsev zegt dat de KP-vertegenwoordigers van de Verenigde Staten en de EU enkele van de verzoeken van Oekraïne hebben gesteund, evenals de Kimberley Process Civil Society Coalition, die eerder dit jaar om een bijeenkomst over de kwestie heeft gevraagd.