De diamantindustrie is overgegaan van een relatief stabiele omgeving naar een zeer onzekere omgeving. In 2019 en de komende jaren ziet de bank ABN Amro synthetische diamanten voor sieraden een groeifase ingaan.

De lancering door De Beers van zijn in de laboratoria gekweekte diamantjuwelenlijn “heeft ernstige gevolgen voor de actoren in de diamantindustrie“, aldus het ABN Amro rapport. “Kopers van natuurlijke diamant, zoals winkeliers, consumenten en fabrikanten van juwelen zullen waarschijnlijk minder voorraad aanhouden en minder voorraad inkopen. Dit resulteert in een lagere vraag naar natuurlijke diamant en weegt op de prijzen. Mijnbouwers zullen hun strategie heroverwegen in het licht van onzekerheid over de vraag naar natuurlijke diamanten en vragen over de waarde van een diamant. Producenten van in laboratoria gekweekte diamant zullen zich waarschijnlijk richten op technologie om minder energie-afhankelijk te worden of meer duurzame energiebronnen te gebruiken om het gamma lab gekweekte diamanten voor sieraden te verbreden en lagere prijzen te bereiken. Consumenten zullen profiteren van de grotere verscheidenheid diamanten tegen aantrekkelijkere prijzen.

Het ABN Amro-rapport is als volgt:

Eind 2017 publiceerden we het volgende rapport: Diamond Sector Outlook – Nothing is Forever – deel 2 …

In dit rapport kwamen we tot de conclusie dat de diamantindustrie is overgegaan van een relatief stabiele omgeving naar een zeer dynamische omgeving. De mijnbouwers en kopers van ruwe diamant hebben verschillende strategieën toegepast om deze nieuwe omgeving het hoofd te bieden. De grote mijnbouwbedrijven hebben voor meer controlerende strategieën gekozen (bijvoorbeeld op het vlak van de acceptatienormen van kopers of de verkoop van detectiemachines voor in het laboratorium gekweekte diamant) en hebben zich gepositioneerd voor een grotere rol in laboratorium gekweekte diamanten.

Op 29 mei lanceerde De Beers een in laboratorium gekweekt diamant juwelenmerk, Lightbox Jewellery. Dit was een schok voor de industrie. Gem kwaliteit lab gekweekte diamanten bedreigen de business van mijnwerkers nu nog meer dan voorheen. Dit heeft gezorgd voor veel onzekerheid in de diamantindustrie. Als 2018 het jaar was waarin laboratorium gekweekte diamanten voor juwelen officieel werden geïntroduceerd als een acceptabel nieuw product, wat zal 2019 dan brengen?

Het concept van in het laboratorium gekweekte diamanten was niet nieuw. Gekweekte diamanten werden al voor industriële doeleinden gebruikt. 99% van alle industriële diamanten zijn in het lab gekweekte diamanten. Lab-grown diamanten zijn er al enkele jaren (ook voor sieradendoeleinden) maar vanwege de Lightbox-aankondiging van De Beers is dit legitiem geworden. Daar zijn verschillende redenen voor. Om te beginnen vocht De Beers in gerechtelijke zaken uit dat hun eenheid Element Six (de eenheid van De Beers die diamanten in labo’s ontwerpt, ontwikkelt en produceert) de technologie bezit. De Beers was een tijdje succesvol in het beperken van de concurrentie door het bezit van deze in het laboratorium gekweekte diamanttechnologie. Onlangs hebben meer producenten lab-gekweekte diamanten kunnen produceren.

Als gevolg hiervan heeft de concurrentie op het vlak van de technologie voor in een laboratorium gekweekte diamanten een grote vlucht genomen. Bovendien is deze technologie snel geëvolueerd. Niet alleen zijn producenten van in het lab gekweekte diamant in staat om grotere stenen te produceren dan voorheen (meer karaat) maar ook stenen van betere kwaliteit (bijvoorbeeld betere helderheid en kleur). Bovendien lijkt er een hogere acceptatie hiervan bij consumenten te zijn. Dit wordt waarschijnlijk veroorzaakt door de perceptie dat in het lab gekweekte diamanten duurzamer zijn en dat de prijs/kwaliteit aantrekkelijker kan zijn.

In ons rapport van december 2017 hadden we gesteld dat in het laboratorium gekweekte diamanten inderdaad duurzamer zijn (waarschijnlijk wel minder dan de industrieclaims hierover beweren) in vergelijking met diamanten gedolven via grote mijnactiviteiten en via ambachtelijke mijnbouw. De belangrijkste kost voor in het laboratorium gekweekte diamanten is de vereiste energie. Als diamantproducenten in laboratoria in staat zijn om duurzamere energiebronnen te gebruiken, zullen in het lab gekweekte diamanten nog duurzamer worden. Om gedolven diamanten te laten concurreren op het gebied van duurzaamheid, zouden mijnbedrijven veel grotere veranderingen in hun mijnmethoden moeten aanbrengen.

Gedurende lange tijd verzetten zowel diamantmijnondernemingen als de meeste partijen in de diamant toeleveringsketen zich sterk tegen het binnendringen van in het laboratorium gekweekte diamanten in de algehele diamantindustrie. Dit kwam omdat er geen transparant gebruik was van in het laboratorium gekweekte diamanten. Er zijn berichten dat ze werden vermengd met natuurlijke diamanten of dat in het lab gegroeide diamanten werden gekoppeld aan een rapport voor natuurlijke diamant van een grading instelling. De lancering van Lightbox Jewellery door De Beers schokte daarom de industrie, en nu zijn alle oude prognoses voorbijgestreefd. 2018 was voor ons het jaar waarin in het lab gekweekte diamanten een plek kregen in de juwelenindustrie. We denken dat dit de eerste fase (introductie) was in de levenscyclus van het product.

Groeifase voor Lab-gegroeide diamanten voor de komende jaren

ABN Amro denkt dat 2019 en 2020 de jaren zullen zijn tijdens dewelke in het lab gekweekte diamanten echt van de grond zullen komen en van een introductiefase (2018) naar een groeifase overgaan. Producenten van in laboratoria gekweekte diamanten zijn in staat grotere diamanten van betere kwaliteit te produceren. Bovendien zijn meer bedrijven en personen in de diamantindustrie bereid om te springen op in het laboratorium gekweekte diamant. Zo heeft New Diamond Technology LLC – een Russisch bedrijf – aangekondigd dat het een 103,50 karaats gekweekte diamant heeft geproduceerd. Dit is de grootste ooit in het laboratorium gekweekte diamant. Bovendien is Lightbox van plan om haar in lab gekweekte diamanten juwelen niet alleen via haar eigen website te verkopen, maar heeft ze ook aangegeven dat ze partnerschappen met retailers aangaat voor zowel online verkoop als via de winkel. In de toekomst zal er waarschijnlijk een grotere verscheidenheid aan kleuren zijn. Lightbox en enkele andere leveranciers van in laboratoria gekweekte diamant (sieraden) hebben besloten om trouwringen of verlovingsringen voorlopig uit het aanbod te laten. We denken dat in het lab gegroeide diamanten bruiloftsieraden eerder dan later een deel van het aanbod zullen vormen.

Deze nieuwe fase zal een directe invloed uitoefenen op de kopersstrategie…

De Beers blijft focussen op een differentiatiestrategie tussen natuurlijke diamanten en in het lab gekweekte diamanten. Dit is om ervoor te zorgen dat de grotere vraag naar in laboratorium gekweekte diamanten via Lightbox de vraag naar natuurlijke diamanten niet gaat kannibaliseren. De effecten van in het laboratorium gekweekte diamanten zijn al voelbaar in de stenen van lagere kwaliteit, evenals in de kleinste steentjes. Dit is echter niet het segment waar de grote winstmarge ligt. Stenen van grotere en hogere kwaliteit hebben een meer aantrekkelijke marge. Maar de marge op de grootste hoogwaardige stenen staat nu al onder druk. Momenteel wordt een aanzienlijk aantal grote natuurlijke diamanten gevonden (vanwege een verbeterd mijnbouwproces) en dit zet prijzen onder druk, omdat ze als minder zeldzaam dan voorheen worden beschouwd.

Naast deze ontwikkeling lijkt de diamantindustrie te geloven dat deze stenen van grotere en betere kwaliteit geen serieuze concurrentie ondervinden van in het lab gekweekte diamanten. Wij denken dat vanwege technologie en de aantrekkelijke marges in dit segment het slechts een kwestie van tijd is voordat de grotere stenen ook te maken krijgen met ernstige concurrentie vanwege in het lab gekweekte diamanten. Dientengevolge zal de voorraad natuurlijke diamanten allicht afnemen, omdat er grote onzekerheid bestaat over de toekomstige waarde van natuurlijke diamanten. Handelaars en andere kopers zullen dus waarschijnlijk lagere voorraden aanhouden en minder agressief zijn in het aankopen van nieuwe diamanten. Daarnaast zullen juweliers beslissen of ze sieraden met lab gekweekte diamanten aanbieden of niet. Als ze ook sieraden met in het lab gekweekte diamanten gaan aanbieden, zullen ze het aanbod van natuurlijke diamanten juwelen waarschijnlijk dienovereenkomstig aanpassen. Als gevolg hiervan is het waarschijnlijk dat de vraag naar natuurlijke diamanten zal afnemen.

… en diamantfabrikanten

Fabrikanten zullen zowel natuurlijke als in het lab gekweekte diamanten slijpen. Het slijpen van in het lab gekweekte diamanten kan enigszins verschillen omdat de groeistructuur ervan verschilt (vlakke, kubische of octaëdrische groeiconstructies). De meeste natuurlijke diamanten hebben een octaëdrische of dodecahedrale groeiconstructie. Een octaedrische natuurlijke diamant wordt in tweeën gesneden, wat resulteert in een grotere ronde diamant en een kleinere diamant. Als de groeivorm kubisch is, zijn er andere mogelijkheden om diamanten te snijden en te slijpen. Kortom, de vaardigheden van de slijpers zullen worden verbeterd in deze nieuwe fase van groei.

De mijnbouwers zullen hun strategie heroverwegen…

De mijnbouwers van natuurlijke diamant zullen enkele mogelijke strategieën hebben om zich te schikken naar de groei van in het lab gekweekte diamanten. Ten eerste kunnen ze hun mijnbouwactiviteiten versnellen om hun diamantreserves te verzilveren. Over een paar jaar is het hoogst onzeker of natuurlijke diamanten hun waarde zullen behouden, zoals tot nu toe steeds werd aangenomen. Sommige producenten en/of landen hebben aangegeven in de toekomst de productie te zullen opvoeren. De Beers heeft aangekondigd dat de productie voor 2018 naar verwachting 35 tot 36 miljoen karaat zal bedragen. Dit is het hoogste productiepeil sinds 2008. In 2019 zal de productie waarschijnlijk dalen als gevolg van enkele uitdagingen inzake productie, maar de productie voor 2020 en 2021 zal naar verwachting het niveau van 2018 overtreffen. Bovendien heeft Angola gesignaleerd dat het haar productie zal verdubbelen. Het is onduidelijk of deze intensivering van de productie iets te maken heeft met de ontwikkelingen rond in het lab gekweekte diamanten. Alrosa heeft daarentegen aangegeven dat het haar aanbod in 2019 zal vertragen om oververzadiging van de markt te voorkomen.

Ten tweede kunnen de mijnbouwers stoppen met het zoeken naar nieuwe mijnen omdat de hoge exploratiekosten waarschijnlijk niet worden terugverdiend via toekomstige inkomsten uit natuurlijke diamanten. Bovendien zijn de laatste jaren meer grote en hoogwaardige diamanten ontdekt. Ook dit heeft op de prijzen van deze diamanten gewogen. Tevens is het waarschijnlijk dat de prijs van de kleinere en minder gewenste diamanten zal afnemen omdat ze niet kunnen concurreren met in het lab gekweekte diamanten. Deze diamanten verliezen dus hun aantrekkelijkheid. De redelijke kwaliteit en diamanten groter dan 0,5 karaat hebben nog steeds waarde.

Maar als consumenten in toenemende mate zouden opteren voor juwelen met in het lab gegroeide diamant, zou dit de vraag naar natuurlijke diamanten negatief beïnvloeden. Consumenten krijgen waarschijnlijk grotere en betere kwaliteit stenen voor hun geld. Als gevolg hiervan is het waarschijnlijk dat natuurlijke diamanten zullen dalen in waarde, vanwege die lagere vraag.

Ten derde kunnen mijnbouwers in het laboratorium gekweekte diamanten lanceren of samenwerken met een producent van in het lab gekweekte diamant. We denken dat dit de toekomstige overlevingskansen van een mijnbouwer van natuurlijke diamant zal vergroten.

… en producenten van in het lab gekweekte diamant zullen zich positioneren voor een sterkere concurrentie

De producenten van in het laboratorium gekweekte diamanten hebben ook een paar strategieën om te overleven in deze zeer onzekere omgeving. Ten eerste kunnen ze de energievoorziening veiligstellen en in het bijzonder goedkopere en duurzamere energiebronnen vinden. Dit zal de producent van in het lab gekweekte diamanten in staat stellen om goedkoper te produceren en zijn concurrentievermogen te verbeteren. Bovendien zullen ze met meer duurzame energiebronnen de perceptie kunnen bestrijden dat ze misschien niet zo duurzaam zijn als de indruk die ze willen wekken.

Ten tweede kunnen producenten van in laboratoria gekweekte diamant investeren in technologie. Dit kan resulteren in lagere energie- en productiekosten en een breder productaanbod. Een breder assortiment betekent grotere stenen, stenen van betere kwaliteit of een breder scala aan kleuren. Als producenten van in een laboratorium gekweekte diamant in staat zijn om een ​​breder scala aan producten te vervaardigen, dan kunnen ze zich richten op een niche of het volledige assortiment aanbieden. Kortom, het geeft ze meer overlevingsstrategieën.

Ten derde kunnen producenten van in het lab gekweekte diamant hun distributie verbeteren, bijvoorbeeld door een website te bouwen en/of samen te werken met sieradenmerken en -winkels. Het uitbreiden van de verkoopkanalen van in een lab gekweekte diamanten is ook belangrijk om te overleven.

Ten vierde kunnen ze in het lab gekweekte diamanten aanbieden voor huwelijksjuwelen tegen aantrekkelijkere prijzen. De Beers heeft deze weg nog niet gekozen om te voorkomen dat de natuurlijke diamant ‘cash cow’ van de bruidsjuwelen wordt gekannibaliseerd. Dit kan een beperking voor Lightbox zijn, maar het is geen beperking voor andere producenten van in het laboratorium gekweekte diamanten, tenzij hun productietechnologie gekoppeld is aan die van Element Six. De diamantindustrie is in beweging en de industriële krachten veranderen in een snel tempo. De Beers is goed gepositioneerd voor de richting waarin de sector evolueert, maar niet noodzakelijkerwijs voor het eindspel.

Diamantprijzen zullen afnemen …

ABN Amro verwacht dus om verschillende redenen lagere ruwe en geslepen diamantprijzen. Ten eerste zullen kopers van natuurlijke diamanten hun aankopen van natuurlijke diamanten inkrimpen omdat ze hun huidige voorraad waarschijnlijk willen verlagen en kleiner houden. Met de onzekerheid over de vraag naar natuurlijke diamant vanwege consumenten en de onzekerheid over hoe stabiel de waarde van natuurlijke diamanten is, worden inkopers waarschijnlijk voorzichtiger.

Ten tweede is het waarschijnlijk dat een aantal van de kopers van natuurlijke diamanten, waaronder retailers, een breder scala aan diamanten willen aanbieden; een combinatie van natuurlijke en in het laboratorium gekweekte diamanten. Dit zal deels ten koste gaan van hun budgetten voor de inkoop van natuurlijke diamanten.

Ten derde neemt de macht van de mijnbouwers af vanwege de hogere onzekerheid. Een oligopolistische marktstructuur, zoals die in de diamantindustrie, is niet geschikt in een onzekere omgeving. De industrie zal waarschijnlijk veranderen van een oligopolistische structuur naar een structuur met meer concurrenten en een grotere concurrentie.

Ten vierde, als consumenten zich meer aangetrokken voelen tot in het lab gekweekte diamanten voor sieraden, zal dit ook resulteren in een lagere vraag naar bepaalde groepen natuurlijke diamanten. Als in een laboratorium gekweekte diamanten kunnen concurreren met de hogere kwaliteit en met de grotere stenen van natuurlijke diamanten, zal dit waarschijnlijk ook de prijzen van geslepen en ruwe natuurlijke diamant onder druk zetten. Het is waarschijnlijk dat de bredere acceptatie van in een laboratorium gekweekte diamanten zal resulteren in ruwe en geslepen diamantprijzen die meer synchroon bewegen omdat de macht van de leveranciers/mijnbouwers zich verplaatst naar de kopers en de concurrentie toeneemt.

Last but not least verwachten we ook lagere prijzen voor in het lab gekweekte diamanten. Hogere productie van in het laboratorium gekweekte diamant en betere technologie zullen leiden tot lagere prijzen voor laboratoriumteelt.

… en de consumenten zijn de winnaars

Bij ABN Amro zijn we van mening dat de consumenten de duidelijke winnaars zijn. Consumenten zullen een diamant kunnen kopen tegen aantrekkelijkere prijzen. Maar ze moeten ook beseffen dat in het lab gekweekte diamanten geen investeringswaarde hebben. Bovendien zullen in het lab gekweekte diamanten consumenten grotere, betere kwaliteit stenen bieden aan meer betaalbare prijzen. Tevens zal een bredere reeks kleuren toegankelijk zijn voor de consument.