De Amerikaanse regering wil de diamantindustrie eraan herinneren dat zij de sancties tegen Russische goederen niet is vergeten.

Op 24 oktober nodigde het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken 50 vooraanstaande diamantproducenten, detailhandelaren en laboratoria uit om de doeltreffendheid van de Amerikaanse sancties tegen Russische diamanten te bespreken.

De bijeenkomst was gericht op het belang van een krachtige uitvoering door de diamantindustrie van op Rusland gerichte sancties en bredere due diligence-normen“, aldus een verklaring van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Een deelnemer, die anoniem wenst te blijven, zegt dat de bijeenkomst werd bijgewoond door “enkele zeer hooggeplaatste mensen van de regering“.

Hun stelling was: ‘We hebben deze sancties ingesteld, die uw toeleveringsketen hadden moeten verstoren, maar het lijkt er niet op dat ze het effect hebben gehad dat 30% van de markt is stilgelegd‘.”

De bijeenkomst had geen agressieve of dreigende toon,” vervolgt deze persoon. “Ze deden hun uiterste best om te zeggen dat we geen grote plannen hebben om de huidige regelgeving te veranderen. Maar het is een teken dat ze ons in de gaten houden en erop rekenen dat wij hun partners kunnen zijn.

Een tweede deelnemer zegt: “Ze nemen de pols van de industrie en voelen of de sancties effectief zijn geweest. Melee is de uitdaging.

Een derde voegt eraan toe: “Ze waren erg benieuwd of iemand informatie had over de prijsstelling van goederen. Als Alrosa goederen lager geprijsd waren, zagen ze dat als een teken van succes.

Er waren ook vragen over het Kimberleyproces (KP). Volgens vertegenwoordigers van de sector moet de regering blijven aandringen op een wijziging van de KP-definitie van “conflictdiamanten“.

Na de bijeenkomst stuurde het Jewelers Vigilance Committee een verklaring uit, waarin het opmerkte dat er momenteel sancties gelden tegen Alrosa, de grootste Russische diamantproducent, en dat zelfs voor het zakendoen met een bedrijf dat zaken doet met Alrosa – zoals de meeste grote Indische slijpers – “verscherpte zorgvuldigheidseisen” zouden kunnen gelden.

Bedrijven kunnen het risico lopen op afgeleide sancties door financiering te verstrekken aan een bedrijf dat rechtstreeks zaken doet met Alrosa“, aldus de verklaring.

Er werd ook opgemerkt dat, hoewel er momenteel geen sancties zijn tegen in Rusland gedolven diamanten, als deze elders worden gesneden en geslepen, de “veiligste handelwijze voor alle Amerikaanse bedrijven blijft om geen goederen te kopen die afkomstig zijn van Alrosa of Rusland“.

Het hoofd van het Office of Sanctions Coordination, ambassadeur James O’Brien, hield toezicht op de urenlange virtuele vergadering, die werd bijgewoond door een groot aantal ambtenaren uit de hele regering, waaronder de plaatsvervangend assistent-secretaris voor financiële bestrijding en sancties, Erik Woodhouse.

Een van de aanwezigen, David Bouffard, vice-president corporate affairs van Signet Jewelers, zegt dat hij benadrukte hoe belangrijk het is dat juweliers, zowel grote als kleine, zich aansluiten bij de Responsible Jewellery Council, waarvan hij momenteel voorzitter is.

Hij voegt eraan toe dat elke detailhandelaar die diamanten verkoopt meer kan leren over de stappen die hij kan nemen om een conflictvrije toeleveringsketen te handhaven door de open-source richtlijn van Signet te bekijken.

Signet’s richtlijnen

Signet speelt al vele jaren een leidende rol in de ontwikkeling van geharmoniseerde richtlijnen en normen voor de sector om ervoor te zorgen dat sieraden met integriteit worden gemaakt en afkomstig zijn van een toeleveringsketen die aan hoge normen voldoet.

Daarom hebben ze een strenge en gezamenlijke aanpak ontwikkeld die leveranciers aan hogere ethische normen houdt en prioriteit geeft aan respect voor mensenrechten. Bovendien blijven zij, als ’s werelds grootste verkoper van diamanten sieraden, hun invloed en positie gebruiken om te werken aan geharmoniseerde industrienormen. Signet geeft aan toegewijd te zijn aan de voortdurende verbetering van de integriteit van de wereldwijde juwelenketen.

Signet’s streven naar verantwoorde inkoop is een tweeledige aanpak:

  1. Voor bedrijven: leden van de Responsible Jewellery Council (RJC) en de RJC-certificering verzekert ze van verantwoordelijke bedrijfspraktijken van leveranciers.
  2. Voor producten: naleving van het Signet Responsible Sourcing Protocol (SRSP) verzekert Signet van de integriteit van de toeleveringsketen en de producten die zij verkopen.