Diamantfabrikanten zullen in de komende jaren consolideren om te voorkomen dat ze verder onder druk komen te staan door mijnwerkers en detailhandelaren, voorspelt Bain & Company in zijn jaarverslag over de industrie.

De prognose vloeit voort uit het feit dat de midstream een steeds zwakker wordend onderdeel van de toeleveringsketen wordt, terwijl de detailhandelaren en de ruwproducenten hun efficiëntie hebben verbeterd. Dit heeft geresulteerd in fabrikanten die ‘prijsnemers’ worden. Ze worden gedwongen om verkoopvoorwaarden goed te keuren die de krachtigere partijen dicteren.

De detailhandelaars eisen steeds meer goederen in consignatie en gebruiken e-commerce opties om hun voorraad tot een minimum te beperken. Tezelfdertijd hebben de zwakke vraag van de consument en de lagere diamantinhoud in juwelen de inkomens van diamantslijpers verminderd. De midstream geslepen verkoop daalde 10% tot 15% in 2019, terwijl de operationele marges 2% tot 3% daalden, aldus de schatting van Bain & Company.

Als je kijkt naar de structuur van de diamantpijplijn, is er consolidatie in de detailhandel, met bedrijven die groter worden en een grotere koopkracht hebben. Ze kunnen veel voorwaarden opleggen. Het ruw-diamantgedeelte is ook redelijk geconsolideerd, maar de midstream is zeer gefragmenteerd. Daardoor hebben ze slechts een beperkt vermogen om te profiteren van de schaalvoordelen die efficiëntie en betere marges kunnen opleveren.

Deze druk zou kunnen leiden tot een reeds lang verwachte herstructurering en consolidatie in de midstream. Er zijn diamantaires die schaalgrootte hebben opgebouwd. Ik denk dat dat dat zal blijven gebeuren, en de meer succesvolle en meer innovatieve [bedrijven] zullen aan het einde van de rit de winnaars zijn.

Kredietvermindering

Intussen heeft een daling van de bancaire kredietverlening bijgedragen tot een lagere liquiditeit in de sector. De beschikbare financiering is sinds 2013 met 5 miljard dollar, of 30%, gedaald – met 2 miljard dollar van die daling in de afgelopen twee jaar. Naarmate de toegang tot betaalbare financiering moeilijker werd, verminderden snijders en polijsters hun ruwe aankopen dit jaar met ongeveer 30% om te helpen bij het afbouwen van de voorraden en het verbeteren van de cashflow.

Hoewel Bain geen toename van de kredietverlening op korte termijn voorspelt, ziet het alternatieve financieringsmogelijkheden als een potentiële bron van liquiditeit. Hedgefondsen en andere spelers verkopen gestructureerde producten die stabiele kosten garanderen gedurende de financieringsperiode. Banken in het Midden-Oosten bieden extra financieringsmogelijkheden omdat de traditionele kredietverstrekkers in India, België en Israël zich van de diamantindustrie afkeren. Bovendien kijken investeringsfondsen met grote hoeveelheden kapitaal goed naar de diamanthandel.

Dit verhaal van een financieringstekort is voor velen aantrekkelijk en ze zijn de mogelijkheden zeker aan het onderzoeken. De grootste vraag is natuurlijk de waardering van diamanten en meer bepaald hoe je de voorraden waardeert, en hoe je ervoor zorgt dat de leningen gewaarborgd worden.

Herbalancering van de inventaris

De andere belangrijke wolk over de industrie, overtollige voorraden in de productiesector, zal volgend jaar volgens het Bain rapport beginnen te verdwijnen. Er zal echter een onbalans blijven bestaan, waardoor een volledig herstel niet meteen mogelijk is. Dit zal worden verergerd door een verminderde financiering, onvoldoende bezuinigingen op het aanbod door mijnwerkers en een trage groei van de detailhandel, aldus het Bain-rapport.

De dalingen van de industrie als gevolg van interne pijpleiding inefficiëntie neigen om langer te duren dan die met betrekking tot macro-economische recessies, noteerde Bain. In het geval van de huidige malaise zal er in 2021 meer ademruimte ontstaan door de sluiting van de Argyle mijn in Australië en de productiedalingen bij de Diavik- en Ekati-depots in Canada.

De eerste en sterkste kans voor de industrie om het evenwicht te herstellen en de groei te herstellen is in 2021,” concludeerde het rapport. “Het aanbod van ruwe diamant zal naar verwachting met ongeveer 8% dalen en de macro-economische indicatoren zullen naar verwachting verbeteren indien de wereldwijde recessie van korte duur is“.