De diamanthandel in Antwerpen was vorig jaar goed voor 46 miljard dollar inkomsten. Na een erg moeilijk 2015 stabiliseerde de Antwerpse diamanthandel in 2016. Deze lijn werd ook het afgelopen jaar doorgetrokken met een totale verhandelde waarde van 46 miljard dollar aan diamant.

In het totaal werd in 2017 233,8 miljoen karaat aan diamanten geïmporteerd in en geëxporteerd uit Antwerpen. Er werd dus opnieuw meer diamant verhandeld en vooral de stijging van het volume ruwe diamant springt in het oog.

Hoewel de totale waarde van de verhandelde diamant licht daalde ten opzichte van 2016 (48 miljard US dollar), stellen we een enorme stijging van de verhandelde hoeveelheid diamant vast. Dit is vooral te danken aan de grote toename in het aantal ruwe diamanten dat verhandeld werd. Maar doordat er vooral vraag was naar kleinere ruwe stenen – een globale trend – zagen we de prijs per karaat afnemen. Aangezien de prijs per karaat van geslepen diamant steeg, is de kloof tussen beide wel minder groot dan in 2016. We kunnen dus voorzichtig stellen dat het herstel voor de Antwerpse diamantairs zich heeft ingezet.

Geslepen diamanthandel

In totaal werd 10,7 miljoen karaat geslepen diamant ter waarde van 22,5 miljard USD geïmporteerd en geëxporteerd op de Antwerpse diamantmarkt. Er werd 5,6 miljoen karaat geslepen diamant geëxporteerd en 5,1 miljoen karaat geïmporteerd voor een respectievelijke waarde van 11,1 en 11,4 miljard USD. Dat is in totaal een daling van 7% in volume en een daling van 3% in waarde ten opzichte van 2016.

Hoewel de vraag naar geslepen diamant wereldwijd onder druk staat – onder meer door de concurrentie van andere luxegoederen zoals reizen en technologie – zien we dat de vraag vanuit de belangrijkste afzetmarkten, China en de VS, zich stilaan herstelt. De geslepen diamantmarkt blijft het dus moeilijk hebben maar de daling is minder significant dan vorig jaar.

Antwerpse diamanthandel behoudt positie op de ruwe diamantmarkt

Op de ruwe diamantmarkt werd vorig jaar in totaal 223,1 miljoen karaat ruwe diamant verhandeld ter waarde van 23,3 miljard USD. Zowel de hoeveelheid geïmporteerde als geëxporteerde ruwe diamant steeg ten opzichte van 2016 met respectievelijk 6% en 27%. In waarde daarentegen stellen we een daling vast van respectievelijk 11% en 1%.

De voorspelling dat Antwerpen het dit jaar goed zou doen in de handel in ruwe diamant blijkt te kloppen. Dit is onder meer te danken aan het feit dat de productie van drie nieuwe mijnen quasi integraal op de Antwerpse diamantmarkt werd verhandeld en er ook meer tenders werden georganiseerd om ruwe goederen op de markt te brengen. In 2017 werden er 109 tenders georganiseerd door de verschillende tenderhuizen. Ten opzichte van 86 in 2016 is dat een stijging van 27%. Daarnaast organiseerden ook de mijnbedrijven nog 68 tenders in Antwerpen.

Diamant is met 15 procent van de uitvoer het belangrijkste Belgische exportproduct buiten Europa.