Volgens het jaarlijkse Diamond Insight Report van De Beers is duurzaamheid nu een belangrijke overweging voor mensen die diamanten kopen. Velen zijn bereid een meerprijs te betalen voor een bewijs van maatschappelijk verantwoorde herkomst, voor een duurzame diamant.

Zo’n 56% van de consumenten is bereid 10% tot 20% meer uit te geven aan natuurlijke diamantmerken die kunnen aantonen dat ze op een sociaal en ecologisch verantwoorde manier werken, aldus de mijnbouwer. Bijna 17% van de kopers is bereid om 25% meer te betalen voor een duurzame diamant, voegt het bedrijf eraan toe.

De economie heeft de ethiek bijgebeend“, zegt David Prager, chief brand officer van De Beers.

Dit heeft van duurzaamheid een onderwerp gemaakt dat de handel op eigen risico negeert, merkt hij op. Hoewel het waarborgen van de herkomst kosten met zich meebrengt, helpt het handelaren en fabrikanten om toekomstige winsten veilig te stellen.

De diamanthandelaren “moeten begrijpen dat het een belangrijke commerciële hefboom is, en dat het geen modeverschijnsel is; het is een blijvend gegeven“, voegt de directeur eraan toe. “En ze moeten begrijpen dat als ze deel kunnen uitmaken van de waardeketen die downstream actoren voorziet van een duurzame route naar de markt, dat echt krachtig is.

Aankoopbeslissingen

Driekwart van de mensen die de afgelopen jaren duurzame producten kochten, betaalden volgens de enquête meer dan ze voor een gewoon product zouden hebben betaald. Zo’n 41% zei een premie van 10% te hebben betaald; voor 19% was deze premie 15% of meer.

De eigen branche ziet een “ultra-versnelling” van consumenten die aankoopbeslissingen nemen op basis van deze factoren, aldus Esther Oberbeck, De Beers’ senior vice president voor strategy analytics.

Voorheen was het: ‘Ik neem mijn beslissingen op basis van prijs, ontwerp, kwaliteit,’ enzovoort,” merkt Oberbeck op. “En het is leuk om dit stukje te hebben en ik ben er alert op. Het rapport zegt nu dat een zeer groot deel van de mensen deze duurzaamheidsoverwegingen al helemaal bovenaan zet.

De Beers gaf advies- en opiniebureau GlobeScan de opdracht een enquête te houden onder 8.400 mannen en vrouwen in de VS, China, India, Frankrijk, Italië, het Verenigd Koninkrijk en Zuid-Afrika.

Uit de resultaten blijkt dat juwelen op de derde plaats staan van de categorieën die consumenten het vaakst kopen met het oog op duurzaamheid, na voedsel en kleding. Jongere millennials hechten hier meer belang aan dan mensen tussen 33 en 40 jaar, terwijl ongeveer één op de vijf Gen Z-ers – mensen in hun late of vroege tienerjaren – al rekening houdt met duurzaamheidsfactoren bij de aankoop van sieraden, zo blijkt uit het onderzoek.

Over het geheel genomen zijn consumenten in Europa en Zuid-Afrika het sterkst gericht op duurzaamheid, terwijl shoppers in China en India meer belang hechten aan merkreputatie. In de VS is waarde de belangrijkste factor, hoewel duurzaamheid op alle locaties een belangrijke overweging is.

De diamantindustrie, zo benadrukt De Beers, heeft op dit gebied al veel gedaan. Diamantwinning is veel minder schadelijk voor het milieu dan veel andere winningsindustrieën, aldus Prager. De branche biedt dus de facto steeds meer duurzame diamant aan.

Als industrie zijn we behoorlijk goed in het opstellen van een duurzaamheidsagenda,” merkt hij op. “Consumenten hebben hun koopgedrag aangepast aan deze overwegingen, waardoor wij nu in een zeer sterke positie verkeren om een aanbod te doen dat aan hun behoeften voldoet.

Eindejaars voorzichtigheid

De Beers slaat een voorzichtige toon aan in de aanloop naar de feestdagen van het vierde kwartaal, aangezien de resultaten een vergelijking zullen weerspiegelen met de levendige feestperiode van 2020. De coronavirus pandemie blijft voor extra onzekerheid zorgen, merkt het bedrijf op.

De voorzichtigheid komt voort uit het feit dat we denken dat we wel wat toename zien van Covid-gerelateerde problemen over de hele wereld, vooral in Azië,” zegt Oberbeck. “Wereldwijd…moeten we een meer voorzichtige outlook aanhouden. Maar alles wat we horen voor het Amerikaanse kerstseizoen is zonder twijfel zeer, zeer sterk.

Over het geheel genomen zal de vraag in de detailhandel over het hele jaar toenemen ten opzichte van de voorgaande 12 maanden, voorspelt De Beers. Het bedrijf verwacht een “volledig herstel” van de vraag tot het niveau van voor de pandemie in 2022.

Er is echter een tekort aan ruwe diamant, omdat grote mijnbouwbedrijven operationele problemen hebben gehad en enkele grote afzettingen – waaronder Argyle van Rio Tinto – werden gesloten. Het is onwaarschijnlijk dat de wereldwijde productie van ruwe diamant in de komende tien jaar terugkeert naar het niveau van voor het coronavirus, hoewel de productie dit jaar en volgend jaar ongeveer 10% hoger zal liggen dan in 2020, voorspelt het bedrijf.

Hoewel er verschillende opmerkelijke diamantprojecten in het verschiet liggen die de kloof misschien enigszins kunnen dichten, wordt niet verwacht dat deze projecten op korte termijn tot volledige productie zullen komen“, aldus het rapport.