Het certificeringslaboratorium van het Gemological Institute of America schorst voor de tweede keer in zes jaar haar diamantverzegelingdienst. Een verdachte fraudeur zou onbehandelde diamanten in een verzegelde verpakking door behandelde stenen hebben vervangen.

De schorsing, met onmiddellijke ingang, was een reactie op de ontdekking door het laboratorium dat een niet-gespecificeerde “kleine hoeveelheid” van zijn verzegelde verpakkingen was gecompromitteerd na het verlaten van de GIA. Volgens de GIA waren de onbewerkte diamanten die oorspronkelijk in de pakjes zaten, vervangen door natuurlijke diamanten die onder hoge druk en hoge temperatuur (HPHT) waren bewerkt. De behandelde stenen waren fysiek en visueel vergelijkbaar met de originele stenen, zei een woordvoerder.

Een verzegelde diamant wordt geplaatst in een pakket, dat veilig en fraudebestendig moet zijn. Het laboratorium verzegelt de diamanten als een extra service, meestal voor de investeringsmarkt. Nauwelijks een tiende van 1% van de door de GIA gecertificeerde stenen worden verzegeld.

Het laboratorium onderzoekt altijd de “bron en methode” van de vermeende fraude, inclusief de manier waarop de verpakking is gebroken.

Dit is de tweede keer dat de GIA haar verzegelingsservice heeft opgeschort. De eerste keer, in 2014, heeft het laboratorium ontdekt dat een verzegelde diamant werd vervangen door een steen van mindere kwaliteit. De dienst werd enkele maanden later hervat, nadat er extra veiligheidsmaatregelen waren getroffen.

Iedereen die zich zorgen maakt over een verzegelde diamant kan de steen aan een GIA-laboratorium voorleggen voor een gratis verificatie.

Als de GIA tot de conclusie komt dat de diamant in de verpakking de juiste diamant is, zal zij een brief schrijven waarin wordt bevestigd dat de diamant overeenkomt met het oorspronkelijke rapport. Als de steen niet overeenkomt met het certificeringsrapport, zal de GIA een nieuw rapport uitgeven met de juiste informatie. Alle verzegelde diamanten die aan deze controledienst worden aangeboden, worden onverzegeld geretourneerd, aangezien de GIA de dienst heeft opgeschort.