Tijdens de intersessionele bijeenkomst in Antwerpen in de week van 18 juni, besprak het Kimberley Process (KP) de ontwerphervormingsagenda met inbegrip van een bredere definitie van conflictdiamanten.

Ik denk dat de sector een duidelijk en ondubbelzinnig standpunt heeft ingenomen“, zei Stephane Fischler, interim-voorzitter van de World Diamond Council (WDC), de groep die de belangen behartigt van de internationale diamantindustrie binnen het Kimberley Process. “We ondersteunen een verandering in de reikwijdte van de KP.

De vergadering ging ook in op het verdiepen van de KP, inclusief het versterken van het controlesysteem en het transformeren van KP-aanbevelingen tot minimumvereisten. De discussies waren ook gericht op de kwestie van KP-professionalisering door de oprichting van een permanent secretariaat – een door de VN gemandateerd orgaan dat toeziet op de terugkeer van uitgesloten landen naar de diamantmarkt.

De intersessionele bijeenkomst was aanleiding tot discussies, voorafgaand aan de beslissingen die de KP kan nemen tijdens de plenaire vergadering, die in november in Brussel zal plaatsvinden.

Volgens het Antwerp World Diamond Centre (AWDC) zal de implementatie van deze nieuwe agenda de lancering van ‘KP 2.0’ markeren, een manier voor de KP om zich aan te passen aan de veranderende consumentenvraag.