Heeft de natuurlijke diamant last van een communicatieprobleem? Jean Marc Lieberherr denkt van wel. Dit is de reden waarom deze kenner van de diamantmijnwereld, nadat hij verscheidene jaren als Managing Director bij Rio Tinto (Anglo-Australische mijnbouwgroep, toonaangevende diamantmijnonderneming met De Beers en Alrosa) had gewerkt, in 2015 de DPA (Diamond Producers Association) oprichtte.

Het doel en de rechtvaardiging van deze vereniging, die een budget heeft van enkele miljoenen euro, is om weer in contact te komen met de pers om de mogelijke misverstanden die de natuurlijke diamant branche oproept te doorbreken en om de aanzienlijke inspanningen van de sector inzake duurzame ontwikkeling en respect voor het milieu aan te tonen. Het is, samenvattend, cijfers en PowerPoint-documenten ter ondersteuning, om de aura van de diamant te tillen naar waarden die vertrouwen en integriteit oproepen.

Om een ​​beetje transparantie te creëren in deze sector die als complex wordt beschouwd, hield de DPA op dinsdag 20 november een persconferentie in Parijs. Frankrijk is niet, verre van, een grote diamantconsument (1 procent van de wereldconsumptie, de belangrijkste markt is de Verenigde Staten) maar de schittering en de oudheid van de Franse juweliershuizen en de voortreffelijkheid van hun producties rechtvaardigen, van de oogpunt van de vereniging, om met de Franse media te spreken. De DPA heeft zonder voorbehoud ingestemd met de vele vragen van journalisten, met name die met betrekking tot de opkomst van synthetische diamant.

Met betrekking tot duurzame ontwikkeling is de DPA duidelijk: “De grote groepen zoals Alrosa, De Beers en Rio Tinto zijn niet tevreden om enkel te werken aan de exploratie, winning en marketing van de stenen. Ze spelen ook een leidende rol bij het vaststellen van procedures, niet alleen om de impact van mijnbouwactiviteiten op de natuur te minimaliseren, maar ook om economische groei in producerende landen te stimuleren.” Enkele concrete voorbeelden. Door het creëren van banen te stimuleren, de bouw van ziekenhuizen, scholen of wegennetwerken te bevorderen, door te investeren in de strijd tegen aids, door grootschalige sociale programma’s te ontwikkelen.

De vereniging veegt vervolgens weg wat zij onwaarheden noemt: “Nee, de diamantindustrie is niet de vrucht van een monopolie, nee, de diamantindustrie is niet een wereld die alleen door mannen wordt beheerd, noch gedijt de diamantsector op conflict, maar het steunt integendeel, meer dan ooit, van de mijn naar de winkel, op persoonlijke en unieke verhalen over sociale en culturele prestaties.

Natuurlijke diamant: het vertrouwen winnen van een nieuwe generatie consumenten

Eindelijk komt de kern van het verhaal: verantwoordelijkheid. De issue is enorm, het programma ambitieus. We moeten echter de inspanningen toejuichen die grote spelers in de sector lijken te willen doen om het vertrouwen te winnen van een nieuwe generatie consumenten die graag producten kopen die voldoen aan hun ethische normen. Het uiteindelijke doel is natuurlijk om in de nabije toekomst te slagen in de oprichting van een universele toeleveringsketen en transparantie.

Om ons te overtuigen, vat de vereniging de cijfers samen: “De ambachtelijke diamantsector biedt wereldwijd werk aan 1,5 miljoen mensen. Het vertegenwoordigt een belangrijke bron van inkomsten in de producerende landen van Rusland, Botswana, Namibië, Angola, Zuid-Afrika, Canada, Congo, Australië, wetende dat de landen van de Sub-Sahara Afrika bijna de helft van de wereldwijde productie van ruwe diamant leveren. Enkele voorbeelden: in Botswana heeft de diamantindustrie een belangrijke bijdrage geleverd aan de economische groei van het land, die nu het hoogst is in ontwikkeling in Afrikaanse landen. Een ander voorbeeld: de salarissen van Alrosa-werknemers zijn twee keer zo hoog als het gemiddelde salaris in Yakutia en drie keer hoger als het gemiddelde loon in Rusland. De meerderheid van de werknemers is ook lid van een vakbond die hun belangen beschermt. Alrosa betaalt jaarlijks meer dan $ 1 miljard aan belastingen en dividenden aan Yakutia, goed voor bijna 40 procent van de begroting van de regio.

De diamantindustrie, dit leren we van de DPA, ontwikkelt ook grootschalige sociale programma’s. “Alleen al in 2016 heeft Alrosa voor meer dan $ 180 miljoen aan sociale investeringen of ongeveer 3 procent van zijn inkomsten verstrekt.” Sociale projecten die de mensen echt ten goede komen. Zo is Alrosa eind vorig jaar begonnen aan een uitgebreid programma van gratis medische screening voor haar werknemers. Het bedrijf is ook verantwoordelijk voor het verstrekken van aanvullende pensioenen, gezondheidszorg, hypotheken en hulp bij huisvesting, evenals het organiseren van sportieve en culturele evenementen. De De Beers Group stimuleert de oprichting van ziekenhuizen, scholen, maatschappelijke diensten en wegennetwerken in producerende landen, zoals Botswana. De groep dekt alle medische kosten van haar werknemers en hun echtgenoten.

Eindelijk is er het gedeelte over synthetische diamant. In 1971 slaagde General Electric er voor het eerst in om een ​​edelsteen kwaliteit synthetische diamant in het laboratorium te ontwikkelen. Met machines die een hele week draaiden, werden stenen tot 1 karaat geproduceerd. Element Six is ​​nu een van de grootste bedrijven in synthetische diamanten ter wereld en er zijn nu verschillende methoden om diamanten in het laboratorium te maken: de twee belangrijkste zijn de hoge druk- en hoge temperatuur (HPHT)- methode of de chemische depositie dampfase (CVD). Met het blote oog zijn de twee stenen identiek. Opgemerkt moet echter worden dat gecertificeerde laboratoria weten hoe een natuurlijke diamant van een synthetische steen te onderscheiden, dankzij kleine specifieke eigenschappen op het vlak van insluitsels, aggregatie van stikstof en de groeivorm.

De lastige vraag: is synthetische diamant een ecologisch alternatief voor natuurlijke diamant? Voor de DPA is het antwoord duidelijk nee. Aan de ene kant, omdat alleen de diamantindustrie bijdraagt ​​aan het levensonderhoud van miljoenen mensen over de hele wereld, door actief samen te werken met NGO’s om transparante handelsroutes aan te leggen, die een belangrijke bron van inkomsten voor de bevolking vormen, vaak een lokale bevolking die aan armoede lijdt. Ten tweede – en dit is het belangrijkste argument van de DPA – omdat een CVD diamant van een karaat geproduceerd in China of Singapore 40 procent meer CO2 uitstoot dan een natuurlijke diamant. Om maar te zwijgen van het feit dat synthetische diamanten geen sociaal economische impact hebben die hun particuliere aandeelhouders overstijgt. Een zeer overtuigende demonstratie ten gunste van de natuurlijke diamant.