Het positieve sentiment dat de diamantmarkt de voorbije maanden kende, was een welkome afwisseling van de sombere toon die 2020 kenmerkte. Tegelijk moeten we oppassen voor een bottleneck in de bevoorrading.

Dankzij de beter dan verwachte kerstverkoop kreeg de handel weer vertrouwen om te kopen, ook al bleef de activiteit deels beperkt tot online platforms.

Voor het eerst in vele jaren hadden de leveranciers van geslepen goederen het moeilijk om hun orders in het vierde kwartaal in te vullen wegens tekorten. Nog maar een jaar eerder werd de middenstroom geteisterd door wat een chronisch overaanbod leek te zijn, dat de prijzen van geslepen stenen naar beneden drukte en de winstmarges deed verkrappen. Een van de weinige voordelen van de Covid-19 lockdowns was dat fabrikanten gedwongen werden hun ruw aankopen te bevriezen, de productie stop te zetten en een aanvang te maken met het afbouwen van de overtollige voorraden die zij hadden.

Nu er minder goederen beschikbaar waren, was het begrijpelijk dat de ruwmarkt in het vierde kwartaal weer wakker werd. De opleving was ook opmerkelijk. Het gecombineerde volume van de ruwverkoop van De Beers en Alrosa steeg met 57% op jaarbasis tot 23,9 miljoen karaat in de laatste drie maanden van het jaar. Dat is meer karaat in een kwartaal dan de twee hebben verkocht sinds het begin van 2017 – zelf een anomalieperiode die aantoonbaar de daaropvolgende overaanbodcrisis heeft aangewakkerd. Vandaar de angst voor een bottleneck

Het positieve momentum zette zich voort in het nieuwe jaar met berichten over omvangrijke ruw verkopen vorige maand. De Beers noteerde zijn grootste zicht in drie jaar, terwijl Petra Diamonds en Mountain Province een goede vraag bleven zien op hun aanbestedingen, met prijzen die 8% stegen.

Nu, begin februari 2021, staat de sector op een tweesprong. Fabrikanten moeten hun aankopen van ruwe diamant beperken om het evenwicht dat we de afgelopen maanden hebben bereikt te bewaren en een duurzaam herstel te garanderen. Hoewel het eindejaarsseizoen relatief positief was voor de sector, is de wereldwijde verkoop van diamanten juwelen nog niet terug op het niveau van voor de pandemie en het is onwaarschijnlijk dat dit dit jaar nog het geval zal zijn. Voorlopig betekent dit dat het herstel een aanbodgedreven herstel blijft en dat de sector de dunne lijn moet bewandelen tussen voorzichtigheid en zijn enthousiasme om weer zaken te doen.