De diamantsector heeft reden om optimistisch te zijn voor 2022 na de uitstekende verkoopcijfers van vorig jaar.

Net na de feestdagen is de handel terecht opgetogen nu de positieve berichten over de bloeiende november- en decemberperiode binnenstromen. De groei is een duidelijk teken dat consumenten sieraden om hun emotionele en fysieke aantrekkingskracht waarderen.

Natuurlijk heeft de pandemie in het voordeel van de sector gewerkt. Consumenten waren niet in staat om geld te besteden aan reizen en andere ervaringen als gevolg van de lockdowns. Ze hadden ook (onder meer in de V.S.) stimuleringsgeld van de overheid ontvangen en wilden hun emoties uiten tegenover hun dierbaren. Juwelen passen perfect in dit verhaal.

De branche kan een deel van de eer op zich nemen voor het stimuleren van de groei. Ze leerde hoe ze consumenten effectiever kan benaderen, hoe ze betere verhalen kan vertellen, hoe ze technologie kan omarmen in zowel marketing als design, en hoe ze haar toewijding aan milieu, maatschappij en corporate governance kan versterken.

Deze inspanningen stimuleerden de vraag, waardoor de prijzen het hele jaar door steeds sneller stegen. Het aanbod speelde echter ook een belangrijke rol in de prijsdynamiek, omdat de sector probeerde het evenwicht op de markt te bewaren.

Dat was niet zo gemakkelijk in de Covid-19-omgeving. In 2020 daalden de geslepen voorraden als gevolg van het gebrek aan productie. De fabrieken hervatten vervolgens hun activiteiten, wat de aankoop van ruwe stenen aanmoedigde. Dit leidde op zijn beurt tot een recordaanvoer van geslepen goederen voor sortering in de gemmologische laboratoria in 2021. De voorraden namen geleidelijk toe, ook al konden de fabrieken niet opnieuw op volle capaciteit draaien vanwege de verschillende nieuwe Covid-19-stammen.

De bedrijfstak begon 2022 met een grote voorraad, wat zich uitte in een recordaantal diamantaanbiedingen. Toch blijven de geslepen prijzen stijgen. Dit wijst erop dat de vraag groter is dan het aanbod, wat een goede dynamiek voor de markt zou zijn. Er zijn echter nog andere factoren in het spel. De belangrijkste daarvan hebben te maken met de verwachtingen – van het volume en de waarde van het ruwe aanbod dat op de markt komt, en van hoeveel verder de leveranciers hun prijzen voor geslepen stenen kunnen opdrijven.

Het is nog te vroeg om van een speculatieve markt te spreken. Maar het lijkt er wel op dat de branche zich op een kruispunt bevindt, met enige onzekerheid over de vraag of het opwaartse prijsmomentum in 2022 duurzaam is.

Dat verschuift de aandacht naar de ruwsector, vooral met de verkoopcyclus van januari in aantocht. Dit is typisch een piekmaand voor de vraag naar ruwe stenen, waarbij grote volumes worden verkocht en mijnbouwers prijsverhogingen doorvoeren. Als deze omstandigheden zich voordoen, kan de marktbalans doorslaan naar de aanbodzijde: het grotere aanbod zou de vraag overtreffen, waardoor de winsten van de fabrikanten onder druk zouden komen te staan.

De sector moet zich afvragen of er voldoende vraag is om de grote hoeveelheden nieuw geslepen die binnenkort beschikbaar zullen komen, te absorberen en of er voldoende winst is om elk segment van de pijplijn te ondersteunen. Ondanks het positieve sentiment van het nieuwe jaar moet de sector zijn verwachtingen managen als hij wil voorkomen dat er een optimistische zeepbel uiteenspat.