De Kamercommissie Economie heeft gisteren een voorstel goedgekeurd waardoor diamantairs recht hebben op een zichtrekening, ook als die door banken wordt geweigerd.
Diamantairs kunnen al jaren geen nieuwe zichtrekening bij een Belgische bank meer openen. De bankenfederatie Febelfin zegt dat de kans op witwaspraktijken in de diamantsector te groot is en dat banken mee aansprakelijk kunnen worden gesteld als er frauduleuze transacties zijn. Antwerpse diamantairs hebben de laatste jaren uit noodzaak een zichtrekening geopend bij Indiase banken of de Nederlandse bank ABN Amro.

Kamerlid Michael Freilich (N-VA) heeft nu een wetsvoorstel ingediend om banken te verplichten om diamantairs als klant te aanvaarden. Dat voorstel is gisteren goedgekeurd in de Kamercommissie Economie. “Een bank moet voortaan een persoonlijke motivatie geven als ze aan een diamantair weigert om een zichtrekening te openen. Een algemene motivatie, bijvoorbeeld dat de diamantsector niet in aanmerking komt, telt niet meer”, zegt Freilich. “We hopen dat het probleem daarmee al opgelost is. Maar we gaan verder dan dat. Als een diamantair drie keer bot vangt bij een bank, kan hij een basisbankdienst aanvragen. Dat wil zeggen dat de Kamer een bank kan verplichten om een diamantair een zichtrekening te geven en overschrijvingen te laten doen, als het Centrum voor Fraudebestrijding geen bezwaar maakt. De FOD Economie wijst dan een bank aan die de diamantair als klant moet aanvaarden.

Voor alle duidelijkheid: het gaat alleen over basistransacties. De overheid kan een bank niet verplichten om een lening te geven aan een diamantair.

Dit is een revolutie”, zegt woordvoerder Margaux Donckier. “Vandaag krijgen diamantairs niet eens de kans om een dossier bij een Belgische bank in te dienen.

Het wetsvoorstel moet in september of oktober nog worden goedgekeurd in de plenaire vergadering. Daarna zouden banken nog een half jaar tijd krijgen om zich op de nieuwe regeling voor te bereiden.

Verplichte motivatie

De bankensector Febelfin is tegen de verplichting om diamantairs als klant te aanvaarden, onder meer omdat banken verplicht moeten motiveren waarom bepaalde klanten worden geweigerd. “Dat wordt door de antiwitwaswet in bepaalde gevallen verboden, om de goede werking van het antiwitwascel te garanderen”, schrijft Febelfin op zijn website.
Het voorstel is opgesteld naar aanleiding van de diamantsector, maar geldt voor alle sectoren. Dus ook bijvoorbeeld krantenwinkels die geen zichtrekening mogen openen, kunnen van de wet gebruikmaken als ze gestemd is.

Probleem van de zichtrekening voor diamantairs sleept al zeer lang aan

Reeds in september 2018 titelde de krant de Tijd immers al

“Diamantairs en banken dicht bij akkoord over zichtrekeningen”

“De Antwerpse diamantsector en bankensector Febelfin komen dicht bij een akkoord waarbij diamantbedrijven opnieuw toegang krijgen tot bankdiensten. Dat heeft federaal minister van Economie Kris Peeters (CD&V) donderdag aangekondigd op het lijsttrekkersdebat georganiseerd door de diamantsector.”

(….)

Febelfin bevestigde diezelfde week dat de gesprekken over een basisbankdienst constructief verlopen, maar nuanceerde. De organisatie gaf aan dat er nog volop gewerkt werd aan de modaliteiten, waardoor er nog geen sprake is van een finaal akkoord.

Dat is er tot op heden dus nog steeds niet. Bijgevolg weigeren, sinds de sluiting van de Antwerp Diamond Bank van KBC in 2014, veel Belgische banken elke dienst aan de volledige Antwerpse diamantsector.