De diamantindustrie blijft onder druk staan en velen verwachten voor dit jaar een verdere inkrimping van de markt. Afgezien van het feit dat handelaars klem zitten tussen hoge prijzen van ruwe diamant enerzijds en de dalende prijs voor geslepen diamant anderzijds, klagen ze ook dat er te veel spelers dezelfde klanten en bestellingen achterna hollen.

Simpelweg gesteld, is de markt oververzadigd met leveranciers van gepolijste diamant, en dus met geslepen goederen, terwijl er gelijktijdig onvoldoende vraag naar is.

Fabrikanten en dealers zitten in de knip tussen mijnbouwers en detailhandel. Ze ondervinden de druk van het instandhouden van de voorraadniveaus. Dit terwijl aan de kant van de aanvoer de hoeveelheid ruwe diamant die de markt op komt dit jaar zal stijgen en aan de zijde van de vraag steeds meer juweliers consolideren en met aldoor minder voorraad wensen te werken.

In 2016 hebben 1.669 juweliers de deuren gesloten in de Verenigde Staten, volgens cijfers van de Jewelers Board of Trade. In China is de groei de voorbije 2 jaren verminderd, zeker in verhouding tot de agressieve expansie van de voorgaande jaren.

De voorkeur van de consument evolueert inmiddels ook, waarbij consumenten met middeninkomens neigen naar behoedzaamheid en lager geprijsde aankopen. Het scale aan geslepen diamanten waar vraag voor bestaat is met andere woorden ook nog eens vernauwd.

Derhalve zijn er continu meldingen van tekorten in geslepen diamant in enkele welbepaalde categorieën en een overaanbod in andere, minder in trek zijnde, types. Dat is in ieder geval momenteel zo.

Men verwacht dat de voorraadniveaus gaan stijgen, omdat een aanzienlijk volume aan geslepen diamant de markt zal bereiken, in de loop van de eerstkomende maanden. Dit is het logisch en rechtstreeks gevolg van de stijging in handel in ruwe diamant die we in januari gezien hebben.

Het lijkt erop dat de diamantindustrie nog steeds moeite heeft haar evenwicht te vinden

In feite is de middenmoot reeds sterk gekrompen tijdens de voorbije 18 maanden, volgens  Praveenshankar Pandya, chairman van de Gem and Jewellery Export Promotion Council (GJEPC). Hij schat dat de Indische diamantindustrie zo’n 15 percent gekrompen is sinds de marktdaling in de tweede helft van 2015.

 

diamantindustrie-ring

 

Destijds zijn fabrikanten gestopt met het kopen van ruwe diamant, nadat agressieve trading hierin het vorige jaar geleid had tot een opgeblazen inventaris gepolijste stenen en tot onhoudbaar hoge ruwprijzen. Kleinere fabrikanten, van wie velen vertrouwen op het ruwaanbod en op werk in onderaanneming voor zichthouders, werden het hardst getroffen toen deze activiteit achterbleef. Dit heeft een aantal onder hen gedwongen hun activiteiten stop te zetten“, legt Pandya uit.

Hoezeer ook de totale winstgevendheid verbeterde, nadat de markt in 2016 stabiliseerde, kwamen de kleinere fabrieken verder onder druk te staan toen de Indiase regering haar beleid van demonetisatie onmiddellijk na Diwali in november introduceerde“, voegt hij eraan toe.

Veel arbeiders die op vakantie gingen tijdens het festival vertraagden hun terugkeer, vanwege het tekort aan liquide middelen dat het harde demonetisatie optreden van de Indiase regering veroorzaakte. Hierbij werd ongeveer 86% van alle Roepie bankbiljetten op zeer korte termijn uit omloop gehaald. Ongeveer 5 à 7 percent van de kleinere fabrieken hebben tot op heden hun activiteit nog steeds niet hervat.

Van een aantal van hen verwacht men dat ze eerstdaags terug aan de slag gaan, eens het land zich met de nieuwe business realiteit verzoent. Concreet betekent dit, zodra kleine bedrijven en privé personen bankrekeningen openen en elektronische betalingen vergemakkelijken.

Het activiteitsniveau stabiliseert zich al enigszins, maar het zal nog zeker 6 maanden duren voor de gevolgen van de demonetisatie helemaal verteerd zijn.

Ruwe diamant en de diamantindustrie

De vraag naar ruwe diamant is sterk gestegen in januari. De Beers heeft haar grootste zicht in 30 maanden genoteerd. Dit laatste doet zorgen ontstaan dat de markt voor ruwe diamant misschien aan het oververhitten is, nadat er in 2016 een gezondere balans en betere winstmarges ontstaan waren. De prijzen voor ruwe diamant stegen terwijl er voor meer dan 1 miljard dollar aan ruw de markt op kwam, zonder evenwel een stijging voor geslepen diamant waar te nemen. Men verwacht dat de vraag bij het volgende zicht van De Beers meer ingetogen zal zijn. Of men hoopt het toch op z’n minst.

diamantindustrie-ruwe-diamant

De mijnbouwers zijn optimistisch over de markt voor ruwe diamant en verwachten een productietoename van 5% à 10% in de loop van dit jaar.

Dit roept onvermijdelijk de vraag op of er voldoende vraag is om dit extra aanbod op te vangen. Of misschien nog beter gezegd, of er voldoende winstmarge aan het huidige prijsniveau van ruwe diamant zit om het ruim bezette middenveld van de diamantindustrie blijvend financieel te dragen.

Aan het einde van de rit zijn het economische factoren die bepalen of er een oversaturatie aan aanbieders is, of niet,” benadrukte Ernie Blom, president van de World Federation of Diamond Bourses (WFDB) tijdens recente een persbriefing in Mumbai.

Ondernemingen met de correcte focus zullen het halen. Wie dit niet heeft zal noodgedwongen moeten verdwijnen.

Leden van de diamantindustrie moeten voldoen aan de regels en normen inzake financiële compliance

Het WFDB zet haar meer dan 30.000 leden aan zich ervan te vergewissen dat ze voldoen aan alle regels en normen op het vlak van de financiële compliance en transparantie, die banken en regulatoren vandaag de dag opleggen. Dit punt werd sterk benadrukt tijdens het Diamond Financing seminarie die de organisatie hield. Tegelijk legt Blom de nadruk op het gegeven dat bedrijven veel meer oog voor winstgevendheid dan voor omzet moeten hebben in de markt voor ruwe diamant.

“Winstgevendheid is een probleem omdat we neigen omzet ten koste van alles na te jagen. Maar om te overleven, mag je enkel ruwe diamant kopen die ruimte voor winst in zich heeft.”

Andrey Zharkov, CEO van ALROSA, was maar deels aan het schertsen toen hij Israëlische diamantairs aanzette niet te veel van zijn diamanten te kopen, uit angst dat de markt een terugval zou kunnen meemaken zoals in 2015.

Want tenslotte is het zo dat de diamantindustrie in 2016 vooruitgang boekte dankzij een combinatie van een beperking van de aanvoer van ruwe diamant en gedaalde prijzen. Samen hebben deze factoren geleid hebben tot betere winstmarges voor fabrikanten. Dit is deels teniet gedaan in januari en het is daarom dat de bezorgdheid groeit dat de slechte oude gewoonte van omzet ten koste van rendement na te jagen weer de kop opsteekt.

 

Sylvain Goldberg over synthetische diamant

Sylvain Goldberg over de evolutie van de diamantindustrie aan het begin van 2017