Vertrouwen, reputatie, ethiek, integriteit – deze woorden staan centraal in de diamanthandel. “Onze branche is als geen ander omdat we altijd hebben gehandeld op basis van een handdruk,” zegt Maximo Quinones, president en CEO van groothandelaar DVG Diamonds in Miami, Florida.

Maar deze verheven idealen zijn ook op de proef gesteld, vooral wat betreft de verkoop en het gebruik van conflictdiamanten. In 2003 werd het Kimberleyproces (KP) opgericht om ervoor te zorgen dat verantwoordelijke bevoorrading en verantwoordingsplicht deel zouden uitmaken van het diamantlexicon. Sindsdien hebben juweliers hun normen inzake ethiek uitgebreid met transparantie over in laboratoria geproduceerde diamanten, het gebruik van fair gewonnen metalen, het verminderen van de koolstofvoetafdruk en het bevorderen van inclusiviteit.

Hoe staan de diamantairs tegenover ethiek in hun handelswijze?

Maatschappelijk verantwoord ondernemen zit ingebakken in de diamantbranche als geheel,” zegt David Rakower, president van de in New York gevestigde fabrikant Joseph Asher Collection. “Ons universum van fabrikanten over de hele wereld is het eens met de normen van de KP. Ik zou niet eens weten waar ik een diamant zonder ethische herkomst vandaan zou moeten halen. Schriftelijke garanties van verantwoorde herkomst staan op onze facturen en memo’s; ze maken deel uit van de algemene gang van zaken.

Hoewel hij niet kan spreken als “de stem van elke handelaar in 47th Street“, zegt Rakower, “zijn de mensen met wie ik in contact kom, zich er zeer van bewust het juiste te doen – op het vlak van ethiek, sociaal en financieel.

Quinones is het ermee eens dat “ethische bevoorrading essentieel is voor een gezonde bedrijfstak” en voegt eraan toe dat dit aan de basis ligt van zijn onderneming. Hij pleit echter voor een proactieve aanpak op gebieden die verder gaan dan wat KP voorschrijft. “Robuuste programma’s tegen het witwassen van geld zijn zo’n maatschappelijk verantwoorde bedrijfspraktijk. Wij zoeken leveranciers die deze extra stappen nemen om ervoor te zorgen dat alle diamantdistributie legaal wordt gefinancierd.

Handelaren moeten met leveranciers willen werken die ethiek hoog in het vaandel dragen, zegt hij. Quinones prijst zijn mentor, wijlen Phillip “Felipe” Berger – oprichter van Berger Gems & Pearls Inc – als een “geweldige diamantair” die “altijd zaken deed op een sociaal verantwoorde manier“.

Werken met mensen die je vertrouwt is van vitaal belang, bevestigt Girish Jain, eigenaar van groothandel Universal Diamonds in Pittsburgh, Pennsylvania. “Samenwerken met leveranciers en fabrikanten om een product te creëren waarover we kunnen praten vanuit het perspectief van een verantwoorde herkomst is een zeer reëel onderdeel van ons bedrijf.

Dat gezegd hebbende, vervolgt hij, “kan het ook geen blind vertrouwen zijn.” Jain heeft meer vertrouwen als het gaat om garanties over de herkomst van grotere diamanten; hij zou graag zien dat de herkomst van kleinere stenen en melee beter wordt bijgehouden, zoals in het geval van Canadamark – een initiatief van Dominion Diamond dat stenen van 0,30 karaat en meer certificeert met een laserinscriptie en certificatiekaart. Hoewel hij daar nog niet genoeg vraag naar ziet, zou hij zelfs zijn eigen certificatiekaart willen toevoegen, waarmee hij zijn “stempel van goedkeuring” geeft voor de legitieme herkomst van een diamant.

Blockchain kan het mogelijk maken om in de toekomst strengere maatregelen af te dwingen, denken de handelaren. Rakower suggereert dat “de KP misschien wel de blockchain van de jaren 2000 is geweest“, en Jain is hoopvol dat de digitale registratietechnologie “een plaats zal krijgen in de diamantsector“.

Is ethiek zijn geld waard?

Het antwoord is volmondig ja. Het gezegde luidt: als iets te mooi is om waar te zijn, is het dat waarschijnlijk ook – en de prijs van diamanten is daarop geen uitzondering.

Quinones verkoopt niet alleen losse stenen, maar produceert ook juwelen op bestelling, die hij per se zelf wil maken in plaats van in het buitenland. Hoewel dit duurder is, biedt het meer controle over ethische herkomst van metalen en arbeid.

Het is altijd een basisprincipe van mijn bedrijf geweest – zowel stroomopwaarts als stroomafwaarts – dat ik werk op het hoogste niveau van vertrouwen,” benadrukt hij. “Aangezien de mensen weten dat wij kopers zijn van grote diamanten, worden wij soms benaderd met goederen die onethisch zijn ingekocht. Deze verkopers zijn niet bonafide; je moet gewoon leren om ‘nee’ te zeggen.

Rakower zou het “vreemd vinden” als iemand hem diamanten zou aanbieden die 20% goedkoper zijn dan de marktwaarde, samen met “enige onduidelijkheid over waar ze vandaan komen“; dat is een aanbod dat hij zou afwijzen. Omgekeerd, zegt hij, “kan ik gemakkelijk worden overtuigd om mijn geld uit te geven aan bedrijven die het juiste doen“.

In andere bedrijfstakken die hun producten als milieuvriendelijk op de markt brengen, zijn klanten inderdaad bereid extra te betalen omdat ze maatschappelijk verantwoord willen ondernemen, merkt hij op.

Jain zou bereid zijn een premie van ongeveer 10% te betalen voor “legitiem geproduceerde goederen“, zoals pakjes kleinere diamanten met certificaten van oorsprong. “Ik zou graag een lijn van verantwoord ingekochte diamanten juwelen testen, met oorsprongstracering, zodat we meer vertrouwen en zekerheid kunnen bieden aan de eindconsument,” zegt hij. “Met kwesties die betrekking hebben op de planeet en de mensen, willen we voorop lopen, in plaats van een inhaalslag te maken binnen de bedrijfstak.”

Willen afnemers deze goederen?

Succesvolle juweliers hebben de vinger aan de pols van de markt, en maatschappelijk verantwoord ondernemen vindt weerklank bij hun klanten. Detailhandelaars verwachten dan ook van diamantairs, hun vertrouwde partners, dat ze enkel diamanten van ethische herkomst leveren om in hun winkels te verkopen.

Rakower legt uit dat hij al 20 tot 30 jaar met hen samenwerkt en dat zij er vertrouwen in hebben dat zijn diamanten doorgelicht zijn. “Ook de mensen met wie ik werk, zijn eerlijke, hardwerkende mensen die hun klanten niets willen aansmeren.

Consumenten zijn ook beter geïnformeerd. “Gezien het feit dat de jongere klanten en de felbegeerde millennials worden beïnvloed door sociale media, is er een groter bewustzijn over waar een product vandaan komt, en ze verwoorden vaak dat verlangen naar ethisch ingekochte goederen,” zegt Quinones.

Steeds meer consumenten, waaronder ikzelf, willen weten waar hun geld naartoe gaat,” beaamt Jain. “Detailhandelaren bevinden zich in een machtspositie omdat ze rechtstreeks met de eindconsument spreken en een gevoel van vertrouwen kunnen creëren door hen voor te lichten. Groothandelaren spreken niet met de consument, maar wij moeten de detailhandel meer materiaal aanreiken zodat zij de consument kunnen informeren en zelfs verantwoord inkopen kunnen gebruiken als een punt van onderscheiding om de verkoop te stimuleren.

Jain ziet ook een generatieverschuiving in de diamantsector die kan leiden tot meer nadruk op maatschappelijk verantwoorde kwesties. “Traditioneel werd deze business van generatie op generatie doorgegeven. Maar nu komen veel van de nieuwkomers met een hoger opleidingsniveau en na hun carrière in andere bedrijfstakken te zijn begonnen, wat hen een breder perspectief geeft. We gaan niet terug – we gaan alleen maar vooruit.