Hoezo een schitterende toekomst? Lees mee.

De pandemie van 2020 heeft de grootste economische omwenteling in de geschiedenis van de moderne samenleving veroorzaakt. Niemand is onberoerd gebleven, van het catastrofale verlies aan mensenlevens, tot de tientallen miljoenen mensen in de wereld die het inkomen hebben verloren dat ze nodig hebben om te overleven, tot de bedrijven die overal zijn weggevaagd of tot as zijn gereduceerd. Dit is een internationale uitdaging die moet worden aangegaan met maatregelen die ons op het pad naar herstel zullen leiden.

Nu moeten we het publieke sentiment voor de niet-essentiële zaken, de luxe die ons vroeger plezier bracht, nieuw leven inblazen. De generaties die de aarde en haar rijkdom erven, richten zich op nieuwe prioriteiten, zoals het redden van onze planeet van zelfvernietiging.

Hopelijk zal onze gezamenlijke oproep tot actie een nieuw begin voor de 21e eeuw lanceren, de aanvang zijn van een schitterende toekomst voor onze branche. Een dergelijke renaissance zal plaatsvinden naarmate meer en meer mensen de noodzaak van samenwerking, de noodzaak van eerlijkheid voor alle mensen, de noodzaak van waarheid en transparantie inzien.

Hoe verhoudt zich dit alles tot de wereld van de natuurlijke diamanten en de gekleurde stenen? Voor de sluiting van de wereldhandel was de diamantindustrie goed op weg om de ware metaforen van de diamant te communiceren en de mensen te herinneren aan onze psychologische connectie met dit materiële verlangen. Er wordt veel gespeculeerd over de vraag of de consumenten zullen terugkeren naar dezelfde objecten die vroeger een prioriteit voor hen waren. De geschiedenis van de mensheid is altijd gekenmerkt geweest door het streven naar mooie bezittingen. Zelfs in het Stenen Tijdperk versierde de mens zichzelf met de kostbaarste en mooiste voorwerpen die hij kon vinden. Het is een menselijke eigenschap.

Mensen willen iets waar ze zich persoonlijk mee kunnen verbinden – een symbool voor een droom, een gebeurtenis, een speciaal moment, om liefde uit te drukken, om een prestatie te vieren of gewoonweg niets. Dit zijn de wegwijzers die we op onze levensreis creëren, herinneringen die we voor altijd willen koesteren. Dit zal niet verdwijnen en zal terugkeren als de geesten vrediger zijn.

Ik voorzie een revolutie in de geproduceerde luxeproducten. Stijlen zullen veranderen om het nieuwe begin te markeren, een onvermijdelijkheid die nu in beweging is. Natuurlijke en ethische productie zal deel gaan uitmaken van deze verantwoorde beweging om het evoluerende bewustzijn van de consument aan te spreken. Natuurlijke producten zullen ook aan hoge eisen moeten voldoen om door de consument te worden geaccepteerd. Zonder consumentenacceptatie is er geen waarde.

Natuurlijke diamanten, zowel gekleurd als kleurloos, hebben een zeer speciale band met de natuurlijke wereld. Naarmate mensen zich meer bewust worden van die wereld, zal er een nog grotere waardering zijn voor mineralen in hun oneindige variëteiten. Natuurlijke diamanten hebben een buitengewone schoonheid en zijn het oudste materiaal dat je als talisman of herinnering kunt bezitten. Dit is al zo sinds ze 3500 jaar geleden in India werden ontdekt, hoewel ze pas sinds de ontdekking van de mijnen in Brazilië en Zuid-Afrika beschikbaar zijn voor de massa. Ze maken al 75 jaar deel uit van de huwelijksinstelling en zijn het ultieme geschenk van de liefde. Het lijdt geen twijfel dat de marketingslogan “A Diamond Is Forever” een grote rol heeft gespeeld in het verlangen naar diamanten.

Vandaag de dag moeten we aan een schitterende toekomst bouwen op de oude maar eerlijke boodschap van positiviteit, kennis en dromen die waarheidsgetrouw aanvoelen voor de jongere generatie. Diamanten zijn niet alleen een symbool van verloving, maar ook van vriendschap, waardering, dankbaarheid en liefde in alle vormen. Er zijn en blijven alternatieven voor “het echte“, maar ze missen die ongeziene waarde, de verbinding met de natuur.

Wat de toekomst van de natuurlijke gekleurde diamanten betreft, deze zullen de sterren van de natuurlijke edelsteenwereld blijven, de mooiste kunst die de natuur heeft gecreëerd. De impact van deze schok op het systeem moet een bezinningsmoment zijn, want we weten niet waar de waarden zullen landen. De handelsprijzen die de goederenstroom weer op gang brengen, kunnen dramatisch zijn in vergelijking met de hoogtepunten van vijf jaar geleden. Maar waar en wanneer natuurlijke gekleurde diamanten weer beginnen te verhandelen, geloof ik dat ze uiteindelijk zullen opklimmen naar nieuwe recordbrekende hoogtepunten. Dan zullen de draagbare Picasso’s van de natuur weer in het middelpunt van de belangstelling staan, het juweel in de kroon voor onze geliefde natuurlijke juwelenindustrie.