Nu synthetische diamant steeds meer in de belangstelling komt te staan, staat het debat over de ontwikkeling van de sector opnieuw in de schijnwerpers.

Er zijn twee filosofieën naar voren gekomen over hoe de markt van de synthetische diamant zich zal ontwikkelen.

De eerste ziet synthetische stenen in dezelfde categorie als natuurlijke stenen, ingedeeld volgens karaatgrootte, slijpsel, kleur en helderheid, en in prijs verlaagd ten opzichte van de equivalente natuurlijke diamant. Dat is hoe de markt zich organisch heeft ontwikkeld.

De tweede ideologie is de ideologie die De Beers heeft aangeprezen bij het uitbrengen van zijn Lightbox-lijn. De Beers erkent dat synthetische diamanten hun plaats hebben op de markt, maar beweert dat zij inherent verschillen van natuurlijke diamanten. Volgens hen moeten in het lab gegroeide producten worden beoordeeld via kwaliteitsgarantie in plaats van classificatie, en moeten de prijzen worden afgestemd op de productiekosten, zonder rekening te houden met de 4 C’s.

De kern van het debat draait om de vraag wat een diamant is en wat hem waarde geeft. De antwoorden op die vragen vragen om verschillende verkoopsargumenten. Zijn synthetische diamanten gewoon een prijsproduct? Of zijn er mogelijkheden voor branding die de prijs overstijgen?

Als een topmerk als Cartier besluit om in het lab gekweekte diamanten te gebruiken, zoals CEO Cyrille Vigneron liet doorschemeren in een interview met Forbes in mei, kopen consumenten dan de diamant of het Cartier-design? Als men van het laatste uitgaat, is het onwaarschijnlijk dat Cartier zijn prijzen zal verlagen; dat zou de mystiek en zeldzaamheid van zijn merk verminderen. Het gebruik van synthetische diamant zou de marges van Cartier alleen maar ten goede komen. Maar dan is het de vraag of de waarde van het stuk zal dalen naarmate de vraag naar synthetische diamanten rijpt en het aanbod toeneemt.

Dit zijn overwegingen die juweliers die de ‘laboratorium markt’ betreden, moeten onderzoeken. Voorlopig rechtvaardigen ze de stap op milieugronden, zoals Pandora onlangs deed toen het aankondigde dat het afzag van gedolven diamanten en een labgegroeide collectie lanceerde om zijn doelstellingen inzake duurzaamheid te bevorderen.

Het zal waarschijnlijk nog een paar jaar duren voor deze scenario’s werkelijkheid worden. Maar het is de moeite waard om ze te begrijpen nu synthetische diamanten steeds meer hun plaats vinden in de bredere juwelenmarkt.