De afgelopen maand is er een overweldigende stroom positief nieuws uit de diamantsector gekomen – vooral uit de detailhandel, waar de bedrijven tijdens het feestdagenseizoen sterke winsten hebben geboekt. Er is echter een ondertoon van voorzichtigheid in gesprekken met leden van de branche.

Velen zijn onzeker over de opwaartse beweging van de prijzen van zowel ruwe als geslepen diamant, een trend die deze week nog steeds aanhoudt. De meer ervaren diamantairs zijn op hun hoede voor de scherpe prijsstijgingen, die volgens hen wellicht door speculatie zijn ingegeven. Sommige leveranciers wachten zelfs met het verkopen van goederen met de verwachting later betere prijzen te ontvangen.

De bewering dat de prijzen verder zouden kunnen stijgen, is enigszins geloofwaardig. Het aanbod is gedaald door de lagere productie van ruw, veranderingen in de distributie van ruw en de verminderde productie als gevolg van Covid-19. Bovendien hebben de mijnbouwbedrijven de overtollige voorraden die zij tijdens de pandemie hebben opgebouwd, opgemaakt; hun verkoop zal afhangen van wat zij in 2022 kunnen produceren.

Het kleinere aanbod ondersteunt de prijzen van het ruw. De vraag is robuust ondanks de recente prijsstijgingen bij de verkopen van De Beers en Alrosa, alsook op de secundaire markt.

Dat ondersteunt op zijn beurt de prijzen van geslepen diamant, waarvan de fabrikanten de prijzen hebben moeten verhogen om hun winstmarges te beschermen. De goede bestellingen in de VS hebben ook de stijging van de prijzen van geslepen stenen aangewakkerd, omdat juweliers hun voorraden moesten aanvullen na het succesvolle eindejaarsseizoen.

Die hausse lijkt nu tot een einde te komen. Juweliers hebben voldoende voorraad om aan hun kortetermijnbehoeften te voldoen. Zij doen minder aanvragen voor goederen dan vroeger en zijn voorzichtiger met het kopen van geslepen stenen tegen hogere prijzen. Daardoor blijven de handelaars over als de belangrijkste kopers op de markt, maar ook zij hebben het moeilijk om stenen te vinden waarmee ze winst kunnen maken.

Althans op korte termijn is de belangrijkste drijvende kracht achter de markt de aanboddynamiek; de prijzen van geslepen goederen reageren meer op de ruw kosten dan op de vraag. Dat kan veranderen als het momentum in de detailhandel aanhoudt en als de prijzen van ruw materiaal stabiliseren of dalen. Het is veel gezonder voor de handel om vraag gedreven te zijn.

Er is alle reden om aan te nemen dat het laatste scenario zal uitkomen, ook al bestaat de vrees dat de hoge inflatie in de VS en een vertraging in China het optimisme kunnen doen ontsporen. Aan de aanbodzijde zien we echter dat schaarste de norm kan worden. Nu de markt een seizoensgebonden tragere periode ingaat, kan het alle kanten op.