Op 17 maart sprak ambassadeur James C. O’Brien, hoofd van het U.S. Office of Sanctions Coordination, op de lunch van het Jewelers Vigilance Committee (JVC), waar hij duidelijk maakte dat de Amerikaanse regering, in samenwerking met de andere landen van de G-7, de huidige sancties tegen Russische diamanten zal aanscherpen.

Het is voor ons van vitaal belang dat we de druk op Rusland handhaven, zodat ze geen nieuwe militaire uitrusting kunnen verkrijgen,” zei hij tegen Tiffany Stevens, voorzitter en CEO van JVC. “We zijn op zoek naar elke bron van inkomsten voor Rusland. We weten dat de Russische diamantproducent Alrosa sterk geïntegreerd is in de machtsstructuren in Rusland, en vorig jaar is er geld overgeheveld van Alrosa om bepaalde militaire activiteitené te subsidiëren.”

In de toekomst “zouden we willen zeggen dat de G-7 markten geen diamanten accepteren die uit Rusland komen,” voegde O’Brien eraan toe. “Dat zou een verklaring kunnen inhouden dat moet worden geverifieerd dat de diamanten die in de VS worden ingevoerd niet van Russische oorsprong zijn. En er kunnen nog andere opties zijn….

Er zijn technische vragen – welke grootte stenen onder de sancties zouden vallen, en hoe lang we zouden moeten wachten tot de Russische stenen uit de internationale handel zijn verdwenen – we zullen met de branche over deze kwesties praten en uiteindelijk een manier vinden om verder te komen. Maar het algemene kader en volledige proces rond hebben tegen de G-7 vergadering in midden mei is in ieder geval mijn doel.

Na afloop sprak ambassadeur O’Brien verder over welke sancties hij graag zou zien en wat er zal gebeuren met bedrijven die zich niet aan de regels houden.

U zei dat president Biden medio mei de overige G-7 landen zal ontmoeten, en zij zullen de opmerking over Russische diamanten van februari willen opvolgen. In de Verenigde Staten zijn Russische diamanten momenteel toegestaan als ze elders zijn gesneden en geslepen werden. Gaat dat veranderen?

“We willen dat er helemaal geen Russische diamanten op onze markt komen. Dat kan op verschillende manieren, en daarover overleggen we met de bedrijfstak.”

Maar als u Russische diamanten zegt, bedoelt u dan geen Russisch gedolven diamanten?

“Ja, diamanten die in Rusland uit de grond komen. Geen enkele manier van slijpen kan die Russische oorsprong wegspoelen.”

U zei dat u wilt dat importeurs “verklaringen” afleggen over de niet-Russische oorsprong van een diamant. Naar wat voor type verklaringen gaat u kijken, en wat voor soort back-up is er nodig?

“Wat wij met de bedrijfstak willen doen, is kijken naar ervaringen op soortgelijke gebieden, zoals de vereisten voor edelstenen, zoals bijvoorbeeld de sancties tegen Birmese robijnen, of de ervaring met het Kimberley-proces, en kijken hoe die hier kunnen worden aangepast, of dat we iets nieuws moeten doen.”

Deze bevestigende verklaring, zal het een soort van papieren spoor of wetenschappelijke back-up vereisen?

“Dat is waar we het over hebben.”

Zal er een grootte grens zijn, tenminste in het begin? Geldt dit voor alle diamanten?

“We kijken wat de juiste maat is. Ik denk niet dat we daar al uit zijn.”

Als de verklaringen vals zijn, of er niet zijn, wat voor straffen staan er dan op?

“Liegen tegen de Amerikaanse douane is geen goed idee. We handhaven onze douane eisen, we handhaven onze sancties. Op dat moment is het een normale zaak om mensen te stoppen die de regels proberen te omzeilen.”

Ervan uitgaande dat er een plan komt op de G-7 bijeenkomst in mei, wanneer verwacht u dat het in werking treedt?

“Een van de manieren waarop we goed moeten kijken is hoe snel dit kan worden ingevoerd zonder mogelijkheden voor ontduiking te creëren.”

Wat voor reactie heeft u gekregen van Indische fabrikanten?

“We raadplegen de Indische industrie. We plannen deze week een overleg. Wat zij willen weten is: wat zijn de regels om naar de G-7 markten te kunnen blijven exporteren? Als wij duidelijke regels opstellen over wat wij verwachten, denk ik dat zij een manier zullen vinden om aan die regels te voldoen.”

U noemde het edelsteenverbod en het Kimberleyproces. De handhaving is bij beide gebrekkig geweest. Welke lessen heeft u daarvan geleerd?

“In dit geval helpt het dat de zeven grootste economieën, en de grootste importeurs van diamanten, samen een invoerverbod instellen. En dat is een aanzienlijk verschil met de manier waarop deze andere processen tot stand kwamen.

In de diamantsector – in tegenstelling tot bijvoorbeeld edelstenen – zijn er een aantal grote spelers die zich graag aan de regels willen houden. Dus ik denk dat er een zwaartepunt is, zowel in de markten als in de branche, waardoor dit een andere ervaring wordt. En we zullen lering trekken uit die andere ervaringen.”

Kleinschalige ambachtelijke mijnwerkers zeggen vaak dat zij, in tegenstelling tot grote mijnbouwbedrijven, geen bewijs van oorsprong kunnen voorleggen. Hoe gaat u daarmee om?

“Dat is een onderwerp waar we naar zullen kijken. De focus ligt elders en we proberen onbedoelde gevolgen te vermijden.”

Welk effect hebben de Russische diamantsancties tot nu toe gehad?

“Alrosa heeft zijn marktaandeel zeker aangetast zien worden door zijn gesanctioneerde status. Maar de reden dat we deze volgende stap willen zetten is om de druk te maximaliseren.”