Foto: World Diamond Council – plenaire vergadering New Delhi – definitie conflictdiamant

De definitie van conflictdiamant blijft ongewijzigd, ondanks een driejarige inspanning om het mandaat van het Kimberleyproces (KP) uit te breiden.

Vertegenwoordigers van de regering zijn er vorige week tijdens de plenaire vergadering in New Dehli, India, niet in geslaagd de vereiste consensus over deze kwestie te bereiken. De bijeenkomst op 22 november betekende het einde van de driejarige evaluatieperiode van het KP, en bood daarmee een laatste gelegenheid om de definitie van conflictdiamant bij te werken, zo meldde de World Diamond Council (WDC), die de industrie bij het KP vertegenwoordigt.

De definitie van conflictdiamant is al enkele jaren onderwerp van discussie, waarbij critici aanvoeren dat de huidige taal de actuele situatie niet weerspiegelt. De WDC heeft gewerkt aan een uitbreiding van de definitie – die gericht is op ruwe diamanten die door rebellenbewegingen worden gebruikt – met inbegrip van schendingen van de mensenrechten, arbeidsrechten en alle vormen van systemisch geweld.

Terwijl de Kimberley Process Certification Scheme [KPCS] een belangrijke functie blijft vervullen, was het falen van het politieke proces om consensus te bereiken een gemiste kans om de doeltreffendheid van deze hoeksteen in de diamanthandel te verbeteren,” zei WDC voorzitter Stephane Fischler vrijdag.

Hoewel de lidstaten van het KP geen unaniem besluit over de uitgebreide definitie van conflictdiamant bereikten, die voor de motie was vereist, onderschreven zij het bijgewerkte systeem van de WDC van garanties (System of Warranties of SOW). De nieuwe richtlijnen verwijzen specifiek naar internationale verdragen met betrekking tot mensenrechten en arbeidsrechten, corruptiebestrijding en de bestrijding van het witwassen van geld, aldus Fischler.

Terwijl we er hard voor pleitten om de reikwijdte van het KP te versterken, hebben we tegelijkertijd de SoW versterkt, een krachtig instrument dat al door de industrie wordt toegepast, om het vertrouwen van de consument te waarborgen, zowel binnen het KK als onafhankelijk,” voegde Fischler eraan toe.

Tijdens de plenaire vergadering kwam het KP ook overeen om het operationele kadersysteem dat voor de Centraal-Afrikaanse Republiek (Centraal-Afrikaanse Republiek (CAR) is opgezet, te herstructureren. “Wij zullen binnenkort richtlijnen ter zake voor de industrie uitvaardigen“, aldus Fischler, waarin hij uitlegt dat het nieuwe proces de last van de controle op de herkomst zal verschuiven naar de importeurs in de handelscentra.

Het land is momenteel gescheiden door groene zones, waarvan de gecontroleerde uitvoer is toegestaan, en rode zones, waarvan de uitvoer volgens de KP-richtlijnen is verboden.

Wij steunen de doelstellingen van deze beleidswijziging, namelijk het stimuleren van een toename van de legale uitvoer uit de Centraal-Afrikaanse Republiek en het verbeteren van de efficiëntie van het systeem“, aldus Fischler.