De Beers heeft zijn ruwe diamant klanten en Forevermark partners richtlijnen gegeven over hoe ze ook in de markt van de lab gekweekte diamant kunnen opereren én hun merknaam willen blijven gebruiken.

Het mijnbouwbedrijf, dat in 2018 met de lancering van zijn Lightbox merk in de markt van de synthetische diamant stapte, eist dat bedrijven volledige openheid van zaken geven over hun product, kunststoffen scheiden van hun natuurlijke aanbod en geen onbewezen beweringen doen over één van beide categorieën. De ‘Statement of Principles‘ schetst de juridische structuren die bedrijven met in het laboratorium gekweekte diamanten moeten hebben om het logo van de zichthouder te mogen gebruiken, evenals de procedures en de opleiding die ze moeten volgen om besmetting of misleidende marketing te voorkomen.

Hoewel De Beers al regels had die openbaarmaking en andere good practices voorschrijven, zorgen de nieuwe principes “ervoor dat er geen ruimte is voor twijfel over hoe klanten het logo van de zichthouder mogen gebruiken“, legt David Johnson, hoofd strategische communicatie van De Beers, uit. Sommige van de regels maken deel uit van het contract van De Beers met de klanten, waardoor de mijnbouwer degenen die deze regels met voeten treden kan bestraffen, terwijl andere slechts aanbevelingen zijn.

Wij zijn van mening dat de principes in het document een verantwoordelijke aanpak inhouden en dat ze belangrijk zijn om ervoor te zorgen dat mensen duidelijke en geïnformeerde keuzes kunnen maken over hetgeen ze kopen“, voegde Johnson eraan toe.

Het document verwijst naar in het laboratorium geteelde diamanten als “kunstmatige” producten die “niet dezelfde inherente, natuurlijk voorkomende kenmerken of duurzame waarde” hebben als natuurlijke diamanten. De mijnwerker blijft diamant definiëren als een natuurlijk mineraal in overeenstemming met de Internationale Organisatie voor Normalisatie (ISO).

De Beers heeft de richtlijnen eerder deze maand naar de klanten gestuurd, aangezien tal van zichthouders onder aparte entiteiten en handelsnamen een bedrijf hebben opgestart dat in het laboratorium gekweekte stenen verhandelt.

Hieronder volgt een samenvatting van de richtlijnen

 • De Beers klanten mogen de zichthouderslicentie – inclusief het tonen van het zichthouderslogo – alleen gebruiken voor bedrijven die uitsluitend natuurlijke diamanten bedrijven zijn. Entiteiten met zowel natuurlijke- als laboratoriumactiviteiten mogen het logo niet gebruiken.
 • De mijnbouwer beveelt aan aparte en onafhankelijke bedrijven op te richten voor alle in het laboratorium geteelde diamantactiviteiten, met aparte systemen, processen en arbeidskrachten.
 • De regels verbieden “valse, misleidende of ongefundeerde” beweringen over de duurzame waarde van in het laboratorium gekweekte diamanten, of ze nu gericht zijn op andere bedrijven of op consumenten. Ze kunnen niet stellen of impliceren dat in het laboratorium gekweekte diamanten de “identieke inherente waardekenmerken” hebben als natuurlijke diamanten.
 • Evenzo zijn onbewezen beweringen over de milieuvoordelen of het ethische voordeel van in het laboratorium gekweekte diamanten ten opzichte van natuurlijke diamanten verboden.
 • Verkopers moeten de koper volledig en ondubbelzinnig informeren voordat de transactie voltooid is.
 • Ze zijn ook verplicht om te zorgen voor scheiding in alle stadia van het leveringsproces, zoals opslag, snijden en slijpen, verpakking en transport. Idealiter moeten leveranciers natuurlijke en in het laboratorium gekweekte stenen in afzonderlijke locaties behandelen.
 • Klanten van De Beers moeten “stappen” ondernemen om volledige openheid van zaken te geven en de scheiding verderop in de toeleveringsketen, tot aan de consument, te waarborgen.
 • Klanten moeten protocollen hebben om besmettingsrisico’s te identificeren en te beperken, en ze moeten hun personeel trainen in de “operationele-, commerciële- en reputatie-impact” van in het laboratorium gekweekte diamanten.
 • Bij voorkeur moeten bedrijven de landen waar de synthetische diamant werd gekweekt, geslepen en tot juwelen gemaakt, alsook de identiteit van de kweker bekendmaken. De Beers zegt dat bedrijven moeten “streven” om dit te vermelden, hoewel het geen absolute vereiste is.
 • Classificatietaal moet woorden bevatten die duidelijk maken dat een steen in het laboratorium is gekweekt.
 • Klanten moeten zich houden aan relevante wet- en regelgeving en best practices, zoals de normen die de Amerikaanse Federal Trade Commission (FTC) en de ISO hebben gepubliceerd.sylvain goldberg

Transparantie is essentieel in het bedrijfsleven en al zeker in onze branche

Sylvain Goldberg