Het Belgische federale parlement heeft een nieuwe bankwet goedgekeurd die diamantbedrijven het recht geeft om bankrekeningen te openen, zelfs na herhaalde afwijzingen.

De aangepaste bankwet garandeert fundamentele bankdiensten aan alle Belgische bedrijven, zo verklaarde het Antwerpse World Diamond Centre (AWDC) in een nota aan de sector. Na recente parlementaire goedkeuring zal de wet binnen zes maanden na publicatie in het Belgisch Staatsblad, wat naar verwachting binnenkort zal gebeuren, in werking treden.

Bedrijven die drie keer geweigerd werden door een Belgische financiële instelling zullen een aanvraag kunnen indienen bij een nieuwe Kamer voor basisbankdiensten. Deze organisatie zal dan een Belgische financiële instelling aanwijzen die deze diensten aan de onderneming moet leveren. Het land moet nog specifieke maatregelen uitwerken voor de diamantindustrie en andere sectoren die door de banken als risicovol worden beschouwd.

Het is heel gebruikelijk dat Antwerpse diamantbedrijven drie keer geweigerd worden een bankrekening te openen. Het AWDC voert al jaren campagne voor meer mededogende bankregels te midden van herhaalde berichten over bedrijven die geen bankdiensten mogen verrichten omdat ze diamanthandelaars zijn of omdat ze verbonden zijn met de sector.

In België kun je geen bedrijf hebben of beheren zonder bankrekening,” zei de woordvoerder. “Als bedrijven geen bankrekening hebben, zijn ze verlamd.