Afgezien van de bezorgdheid over de volksgezondheid is de diamanthandel er beter aan toe dan een jaar geleden. In feite is de marktdynamiek waarschijnlijk gezonder dan op enig ander moment in de afgelopen tien jaar. Dat wordt steeds duidelijker nu de prijzen van geslepen diamant blijven stijgen.

De positieve tendens kan als een verrassing komen gezien de uitdagingen die Covid-19 het afgelopen jaar heeft gesteld. Maar het is misschien nog opmerkelijker gezien de moeilijke omstandigheden waarin de diamanthandel zich bevond voordat de pandemie toesloeg. Het is gemakkelijk te vergeten dat de markt vóór 2020 werd gekenmerkt door een aanbodoverschot dat de prijzen van geslepen diamant op een permanente neerwaartse trend hield.

De bedrijfstak had ook te kampen met andere dringende problemen. Bedrijven ontwierpen programma’ s rond traceerbaarheid om de consument ervan te verzekeren dat natuurlijke diamanten op ethische wijze werden geproduceerd, terwijl grote fabrikanten stiekem begonnen synthetische diamanten maakten. Tegelijkertijd zocht de sector uit hoe digitale kanalen te integreren in wat van oudsher een face-to-face business is.

De tijden veranderden snel met Covid-19. Het aanbodoverschot werd een tekort, en de overschakeling naar digitaal werd eerder een noodzaak dan een optie, en de invoering ervan bleek relatief naadloos te verlopen. Synthetische producten werden meer een realiteit en minder een bedreiging, en traceerbaarheidsprogramma’s wonnen aan momentum. Ondertussen kwam de globalisering tot stilstand doordat het reizen stilviel, maar de wereld werd kleiner doordat persoonlijke vergaderingen en conferenties overgingen in Zoomgesprekken en webinars. De sector leerde zelfs te leven zonder handelsbeurzen, ten minste voor één jaar – mogelijk twee.

Nu, in 2021, zijn de uitdagingen voor de sector geëvolueerd en zijn de antwoorden volwassener geworden. Het aanbod blijft het grootste obstakel op korte termijn nu India de strijd aanbindt met een golf van coronavirus gevallen.

Maar nu andere markten weer opengaan – met name de grote consumentencentra China en de VS – zijn er voor de sector belangrijkere lange termijn overwegingen naar voren gekomen. Hoe ziet een digitale strategie eruit nu de consumenten weer naar de winkels gaan en de handelaren elkaar weer persoonlijk ontmoeten? Hoe zullen fabrikanten zich aanpassen als het vizier weer op Botswana gericht komt te staan en als er door de beneficiation programma’s meer ruwe goederen in Zuid Afrika blijven? Zullen Chinese luxe shoppers terugkeren naar de modehoofdsteden om geld uit te geven, of zullen ze lokaal blijven? Moeten detailhandelaren hun inzet op China verdubbelen? En waar moet de nadruk op liggen bij maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) in het post-pandemische klimaat?

Sylvain Goldberg

Sylvain Goldberg

Hoewel we misschien nog geen duidelijke antwoorden op deze vragen en uitdagingen kunnen geven, is het de moeite waard te erkennen dat deze kwesties de agenda van de diamantsector in 2021 bepalen. De vooruitzichten zijn heel anders dan twee jaar geleden. We leven allemaal in een heel andere wereld.

“De toekomst begint vandaag, niet morgen.”