De omzet van De Beers in november bedroeg in totaal 390 miljoen dollar, de hoogste in vijf maanden, nu de ruwmarkt zich stabiliseerde en de mijnwerker de prijzen verlaagde om de vraag te stimuleren.

De opbrengsten uit de negende verkoopcyclus daalden met 12% ten opzichte van de vergelijkbare periode vorig jaar, zo meldde het bedrijf woensdag. Het cijfer omvat het zicht van vorige week in Gaborone, Botswana, evenals veilingsverkoop.

De vertraging in de ruwmarkt was duidelijk minder uitgesproken dan tijdens de voorbije maanden, aangezien een verbetering van geslepen prijzen voor het eindejaarsseizoen het sentiment bij de fabrikanten ondersteunde. De markt voor De Beers ruw in de 1- tot 2 karaatswaaier toonde een heropleving.

Wij zien de eerste tekens van heropleving van de ruwmarkt, met premies die op de secundaire markt na vele maanden van stagnatie terugkomen,” geeft een specialist aan. “Toch beweren vele fabrikanten nog steeds dat ze hun uitgaven zo ongeveer dekken, zonder dat er nog wat overblijft als winst.”

De prijsverlaging van De Beers met “van 3% tot aan dubbele cijfers” heeft de handel een impuls gegeven. Het bedrijf bleef de zichthouders flexibiliteit bieden om het overaanbod in de midstream te helpen verminderen. Kopers van stenen met een gewicht van 2 karaat en meer mochten echter slechts 20% van hun gekochte goederen terugverkopen aan De Beers, tegenover 30% in september. De mijnwerker verlaagde ook de prijzen waartegen hij deze goederen terug zou kopen.

In combinatie met een sterk gereduceerd verkoopvolume in de afgelopen maanden, heeft de De Beers’ prijsverlaging de markt in hoge mate positief beïnvloed nu de eindejaars verkoopperiode nadert“, aldus Trans Atlantic Gem Sales, een in Dubai gevestigde organisator van ruwe aanbestedingen en veilingen.

De kortingen – de eerste voor verscheidene maanden – werden zorgvuldig getimed om plaats te vinden zodra de markt zich had gestabiliseerd. Hierdoor minimaliseert het risico dat de geslepen prijzen zouden lijden, beweerde een in India gevestigde zichthouder.

Mensen hebben hun voorraad in de afgelopen periode verkleind omdat de verkopen goed waren,” merkte hij op. “Als de mensen geen soelaas hadden ervaren voordat De Beers de ruwe prijzen verlaagde, zou dat misschien een negatief effect hebben gehad.”

Het sentiment onder de kopers op de ruwmarkt verbeterde op het eerste gezicht omdat de geslepen prijzen stabieler werden, aldus Bruce Cleaver, CEO van De Beers Bruce Cleaver.

De wereldwijde vraag van de consument naar diamantjuwelen op detailhandelsniveau blijft over het algemeen stabiel. Maar aangezien de handel in het midden van de keten nog steeds in een proces van herbalancering verkeert, boden we de zichthouders meer flexibiliteit om ze te steunen“, voegde Cleaver eraan toe.