De Antwerpse diamantindustrie is al minstens 570 jaar oud en is daarmee de oudste en meest gevestigde van de wereldwijde handelscentra. Het is ook het grootste, en het behoudt absoluut zijn relevantie ondanks de vele uitdagingen waarmee het wordt geconfronteerd.

De lokale handel heeft al eerder met verandering te maken gehad, zelfs vanaf zijn vroegste dagen. Stadsarchivarissen vonden een edict uit 1447 terug  waarin het ‘college van burgemeester en schepenen’ verordent dat ‘niemand in nepdiamanten mag handelen’. Het lijkt erop dat de geschiedenis zich herhaalt, zoals een woordvoerder van de industrie opmerkte: “Het is gewoonweg verbijsterend dat we vandaag met dezelfde problemen te maken hebben.

De belangrijkste uitdaging voor de Antwerpse diamantindustrie ligt echter niet bij het synthetisch materiaal, of zelfs het effect ervan op het consumentenvertrouwen, hoewel die kwesties zeker op de radar staan. Veeleer gaat het om haar relatie tot de banken. Geen enkel bedrijf kan immers zonder een bankrekening werken en velen in de Antwerpse diamantindustrie hebben moeite om die te bekomen.

Banken vereisen in alle branches een hogere mate van compliance van de klant dan vroeger, maar het lijkt erop dat de Europese financiële instellingen strenger zijn dan de rest. Sommigen beweren dat de bankrestrictie in België niet specifiek voor de diamantindustrie geldt. Er lijkt echter sprake te zijn van een te grote voorzichtigheid als het om diamanten gaat en een hoge risicoperceptie die bankiers weerhoudt om betrokken te raken bij de sector.

De mei-editie van het Rapaport Research Report schetst deze kwesties in de Antwerpse diamantindustrie. Het geeft ook informatie over de prestaties van de sector in 2017, en benadrukt het potentieel van de markt aldaar.

Antwerpairs diamantairs hebben goed gepresteerd door groei te realiseren in de huidige bankomgeving. Het is de verdienste van de lokale leiders van de branche dat ze er bewust naar hebben gewerkt om de nalevingsnormen te verhogen en het gemak van zakendoen in de stad te vergroten.

De wereldwijde diamanthandel heeft die inspanning erkend, aangezien bedrijven Antwerpen blijven kiezen als hun basis of favoriete verkooplocatie. Nu moeten de banken hetzelfde doen om ervoor te zorgen dat de belangrijkste sector van de stad de komende 570 jaar blijft groeien.