Verschuivende percepties, veranderende relatiedynamiek en e-commerce zijn de belangrijkste factoren die bijdragen aan deze duidelijke evolutie bij jonge Chinese consumenten.

Mabel Wong McCormick, directeur van de Diamond Producers Association (DPA) in China, beweert dat de Chinezen – vooral degenen die geboren zijn na 1995 (Gen Z) – meer diamanten juwelen kopen dan voorheen. Volgens een interview dat McCormick aan China Daily gaf, geciteerd door IDEX Online, is de toegenomen consumptie van diamantjuwelen in China het resultaat van “een veranderende relatiedynamiek, een veranderende perceptie van vrouwelijkheid en de snelle invoering van e-commerce kanalen“.

McCormick zei: “Uitgebreide symboliek voor diamantjuwelen die duiden op een breder scala van ‘momenten’ in het leven zal aanleiding geven tot meer discretionaire aankopen, vooral onder de Generation Z van het land, zijnde mensen geboren na 1995. Diamanten worden steeds meer gekocht om gelegenheden zoals het binnenhalen van een nieuwe baan, het veiligstellen van een promotie of andere persoonlijke prestaties in een bredere zin te vieren“.

McCormick noemde verschillende kenmerken onder Chinese consumenten van juwelen: Ten eerste, naast het huwelijk (de traditionele gelegenheid voor het geven van een diamanten geschenk), is er “een nieuwe perceptie van persoonlijke betekenis in opkomst die nauw verbonden is met vreugde, vertrouwen en trots op zichzelf, vooral bij vrouwen“. Ten tweede, Chinese consumenten “kijken bij het plaatsen van bestellingen van juwelen naar tastbare kwaliteiten in plaats van naar het merk op zich“. En ten derde “gaan Chinese consumenten vaak online op zoek naar informatie over de verschillende dimensies van de stenen voordat ze het meerdere malen in fysieke winkels passen“.